Bog ima tri odgovora na naše molitve, kada od Njega tražimo određene stvari.
Prava vjernost znači potpuno sjedinjenje s osobom koju volite.

Zašto iskušenje može biti dobro za vas?

Iskušenje je neprijatelj“, ali Bog, koji čini sve na dobro onima koji Ga vole, može ga pretvoriti u „našu priliku za rast.“

10 seksualnih savjeta za mlade

U vezi sa seksualnošću želim današnjoj mladeži dati deset savjeta!
Pravu ljubav možete prepoznati po ovim karakteristikama!
Moja promišljena i fakultetski obrazovana kći nedavno mi je postavila pitanje koje me dovelo u vrlo nezgodnu situaciju. Skrenula mi je pozornost na nekoliko odjeljaka iz Petoknjižja i upitala: "Treba li se klanjati Bogu koji šalje svoj narod u osvetničku borbu?"
Sotona nas želi uvjeriti u laž da naši postupci nemaju nikakav rezultat ili posljedicu. Ali istina jest da se ne možemo pobuniti protiv Boga, a da kasnije ne ''požanjemo'' plodove te pobune. Isto tako ako budemo bili poslušni Bogu,...
Ljubavne afere ne započinju sa seksom. Završavanje u krevetu s muškarcem koji nije vaš muž ili ženom koja nije vaša supruga, jednostavno je samo jedan korak u dugom nizu događaja, samo jedna odluka u dugom nizu loših odluka.
Nezadovoljstvo je veliko zlo. Nismo zadovoljni onime što nam Bog daje, možda živimo u obilju i udobnostima, ali ne vidimo lijepe stvari koje nas okružuju; usmjeravamo pogled samo na ono što nemamo.
Iako je lako uputiti uvredljive riječi našim buntovnim sinovima i kćerima kada nam idu na živce, ima nekih stvari koje nikad ne treba reći.

NAJNOVIJE