NaslovnicaŽivotZašto je ''ujarmljivanje s nevjernicima'' opasnije nego što mislimo?

Zašto je ”ujarmljivanje s nevjernicima” opasnije nego što mislimo?

Velik broj vjernika ne vidi zbog čega je ova zapovijed apostola Pavla toliko važna. Drugi je potpuno zanemaruju.

Što znači ”ujarmiti se s nevjernikom”? Je li hodanje s osobom koja ne dijeli vaša vjerska stajališta zaista toliko važno? Zapravo – jest.

2. Korinćanima 6, 14 je stih koji se često citira i gdje se vjernike naziva ”jednako ujarmljenima”. No veliki broj vjernika ne vidi zbog čega je ova zapovijed apostola Pavla toliko važna. Drugi je potpuno zanemaruju.

Biti jednako ujarmljen ne znači da ne trebamo upoznavati potencijalne djevojke ili momke. To je zapovijed namijenjena za zaštitu i čast. Biti nejednako ujarmljen je opasnije nego što mislimo, dok je čekanje na nekoga s kime dijelimo isto duhovno nasljeđe puno isplativije nego što mnogi vjeruju.

Hodanje sa nevjernikom je neposlušnost

Jednom sam dobila email od čitateljice u kojemu je pisalo kako ona nije smatrala da Bog brine oko toga s kime će ona hodati ili za koga će se udati. Mislila je da On ima veće brige od takvih. No ovo ne može biti dalje od istine. Bog je uvijek brinuo oko saveza koje su ljudi stvarali. Primjer toga je Njegov odnos sa Izraelcima.

U Ponovljenom Zakonu 7 Mojsije daje upute Izraelcima oko odgovornosti koje oni imaju kao Božji narod. Oni su izbavljeni iz ropstva i sada su slobodni ljudi koji trebaju ući u Obećanu zemlju. No Mojsije ih upozorava:

Ne sklapaj ženidbe s njima, ne udavaj svoje kćeri za njihova sina niti ženi svoga sina njihovom kćeri; jer bi ona odvratila od mene sina tvoga; drugim bi bogovima on služio; Jahve bi se razgnjevio protiv vas i brzo bi te istrijebio“. (Ponovljeni Zakon 7, 3-4)

Nekoliko stotina godina kasnije vidimo da se Izrael izravno pobunio protiv Božje zapovijedi:

Tako su Izraelci prebivali usred Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca; ženili se njihovim kćerima i davali svoje kćeri njihovim sinovima i služili njihovim bogovima“. (Suci 3, 5-6)

To možda nije izgledalo loše. Možda su Izraelci mislili da nema dovoljno žena ili su Izraelke mislile da nema dovoljno muškaraca. Bilo kako bilo oni su to sebi racionalizirali i sklopili su saveze sa narodima koji nisu ni znali niti su služili Bogu. Čineći tako bili su zavedeni.

PROČITAJTE: Je li u redu da kršćani budu u vezi s nekršćanima?

U Bibliji često puta vidimo ponavljanje ovog obrasca. Jedan od njih je Samson. On je neprestano želio biti s nevjernicama, od kojih ga je jedna uništila. (Suci 14) Drugi je Salomon, čovjek koji je bio najmudriji na svijetu sve dok ga njegove mnoge žene nisu odvele do štovanja drugih bogova. (1. Kraljevima 11)

Savez s ljudima koji ne vole, ne slijede i ne podvrgavaju se Kristu je izravna neposlušnost.

Intimnost je nemoguća bez duhovnog jedinstva

Ako Krist zaista jest kralj naših života tada bi i naši najintimniji dijelovi nas trebali biti podvrgnuti Njemu. Kako se onda može ujediniti duša koju vodi Duh sa onom koja je pobunjena protiv Boga?

Ovo zbunjuje ljude. Bez obzira na to koliko bio dobar, pokazivao/la poštovanje i/ili ljubav naš nevjerni partner, on je i dalje u suprotnosti sa Kristom. On je u pobuni. Ako sebe nazivamo kršćanima onda vjerujemo da je Biblija naš krajnji autoritet. Biblija kaže da su svi koji su sagriješili lišeni Božje milosti i da smo bez Krista „ostali u svojim grijesima“. „Vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi“. (Efežanima 2, 1-3) Ovo je ono tko smo mi bez Krista. Ovo je ono što je svatko tko je odvojen od Krista.

Iz tog razloga oni koji su u Kristu ne mogu biti u skladu i u odnosu koji će zadovoljiti Boga sa nevjernikom. Nema zajedništva između svjetla i tame. (2. Korinćanima 7, 14) Grčka riječ za ”zajedništvo” u ovome stihu doslovno znači ”ugovor” ili ”intimnost”. Kroz Pavlove nadahnjujuće riječi učimo ne samo da je intimnost sa nevjernicima obeshrabrujuća, ona je nemoguća.

Bog ovo zna. Iz tog razloga je zapovijedio Izraelcima da se žene unutar svoje zajednice vjernih. Zbog toga je nadahnuo Pavla da napiše istu zapovjed. To je za našu duhovnu zaštitu. Pravednost nema ništa zajedničkog s ljudima koji vjeruju da su pravedni takvi kakvi jesu dok su odvojeni od Boga:

Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom“? (2. Korinćanima 6, 14-15)

Niti jedan odnos u kojemu nema Krista ne može biti zaista ”dobar”. (Marko 10, 18) Niti jedna ljubav odvojena od Krista nije istinska ljubav. (1. Ivanova 4, 16-17) Izvana može izgledati kao da postoji jedinstvo, ali iznutra ga nikada neće biti.

Vaša tijela su svetišta za slavljenje

Pavlova uputstva o ”jednakom ujarmljivanju” ne možemo pronaći u popisu zapovjedi. Ona su bila zapisana za problematičnu crkvu u Korintu, odnosno za skupinu ljudi koji su bili zbunjeni oko toga kako da žive za Krista u ovome palom svijetu. Iz tog razloga je Pavao posvetio vrijeme kako bi im pojasnio zašto je ujarmljivanje vitalan dio kršćanskog života:

Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti“. (2. Korinćanima 6, 16-17)

PROČITAJTE: Je li u redu da kršćani imaju nekršćanske prijatelje?

Vaše tijelo je novi Hram. Jer ste Kristov sljedbenik Duh Božji prebiva u vama. Iz tog razloga nas Bog poziva neka „izađemo iz njihove sredine i odvojimo se“. Ne kaže nam da ih ne trebamo voljeti jer smo pozvani da volimo nevjernike. (1. Petrova 2, 12) Bog nas poziva da volimo Njega više od svojih želja za odnosima. On nas poziva da budemo svetišta slavljenja.

Ovo je kako bismo ponovno razmotrili naše poglede na Boga i romantične veze. Bogu je stalo do naših odnosa jer Mu je stalo do nas. Njemu je stalo do naše čistoće jer nas to drži u odnosu s Njime. Naša svetost glasnije propovijeda Radosnu vijest od naših riječi. Ujarmljivanje s nevjernicima otežava naš hod s Bogom, a to je jedina stvar koju trebamo više od bilo čega drugoga.

Autorica: Phylicia Masonheimer; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com