Zloupotreba alkohola biblijska upozorenja
Foto: Pexels

Iako je teže nego što bismo mogli očekivati pronaći ohrabrenje prema alkoholu u Bibliji, upozorenja u vezu zloupotrebe alkohola se nalaze posvuda.

Bog je posadio prvi vinograd, Bog je stvorio prvi grozd. Bog je točno znao što će se dogoditi ako bi se grožđe zdrobilo, fermentiralo, miješalo i pritiskalo. Znao je da će se zbog toga čovjek osjećati dobro. (Psalam 104, 14-15) Znao je da će to poslužiti u najvažnijim crkvenim obrocima; ne voda, ne mlijeko, ne sok. (Matej 26, 27)

Prije upozoravanja, dobro je imati na umu da Bog voli vino i da daje vino ljudima, no Božja ljubav nije mladenačka ni naivna. Božji prorok upozorava na to da je vino izdajnik. Ovdje treba primijetiti da se ne govori o pretjeranoj količini vina, nego o vinu kao o nečemu što se svakodnevno ispija: „Sigurno vino je izdajnik: taj tašti čovjek neće ostati na svom mjestu, on koji razjapljuje svoje ždrijelo kao Jama, nezasitan kao smrt. On je nagomilao blizu sebe sve narode, privukao k sebi sve narode.“ (Habakuk 2, 5) Arogantan i nemilosrdan poput totalitarističkog vladara i pohlepan kao smrt, jesmo li se obračunali s tiraninom, kojeg mnogi od nas bez razmišljanja konzumiraju između zalogaja?

Tko pati bez razloga?

Iako je teže nego što bismo mogli očekivati pronaći ohrabrenje prema alkoholu u Bibliji, upozorenja u vezu zloupotrebe alkohola se nalaze posvuda.

Mojsije ovako govori za vino: „…njihovo je vino otrov zmijski, žestok jed otrovnice ljute.“ (Ponovljeni zakon 32, 33) U Psalmu 75 to je prizor Božjeg gnjeva. (Psalam 75, 8) Oni koji se klanjaju svome idućem piću nikada neće vidjeti Božje kraljevstvo. (1. Korinćanima 6, 9-10; Galaćanima 5, 21) Ako netko tvrdi da je vjernik, a konzumira neumjereno alkohol bez pokajanja, njega treba ukloniti iz crkve, za dobrobit njegove duše: „Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovi bratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrđivač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol!“ (1. Korinćanima 5, 11) Ova upozorenja su jednako ozbiljna kao što su i brojna.

Neki stihovi, posebice Izreke 23, 29-35 ne samo da upozoravaju o sudu koji će pogoditi pijanstvo, nego i o duhovnim opasnostima, koje prijete zbog ovakve vrste opijanja:

Komu: ah? komu: jao? komu: svađe? komu: uzdasi? komu: rane nizašto? komu: zamućene oči? Onima što kasno sjede kod vina, koji su došli kušati vino začinjeno.“ (Izreke 23, 29-30)

Mudar čovjek nastavlja i objašnjava njegove muke, tuge, rane i tragedije. Zdravo, pobožno korištenje alkohola potiče na budnost u vezi najmanje pet velikih opasnosti, koje prijete od pretjeranog ispijanja alkohola: zbunjenosti, perverzije, nestabilnosti, paralize i uzaludnosti.

Zbunjenost

Oči će ti gledati tlapnje i srce govoriti ludosti.“ (Izreke 23, 33)

Prva opasnosti koja vreba od pijanstva jest zbunjenost. Nakon zloupotrebe alkohola vidjet ćemo neobične stvari, odnosno nećemo vidjeti stvari onakve kakve jesu. Vidjet ćemo stvari koje ne postoje ili ćemo vidjeti stvari koje postoje, ali ne onakve kakve one zaista jesu. Nećemo moći hodati ravno, a pogotovo nećemo moći živjeti na način koji proslavlja Boga. (Kološanima 1, 10)

Vidimo ovu opasnost kada Bog govori Aronu i svećenicima sljedeće: „Kad ulazite u Šator sastanka, nemojte piti vina niti opojnoga pića, ni ti ni tvoji sinovi s tobom! Tako nećete poginuti. To je trajan zakon za vaše naraštaje; da možete lučiti posvećeno od običnoga, čisto od nečistoga;“ (Levitski zakonik 10, 9-10) Zašto bi Bog zabranio svećenicima ispijanje alkohola? Zato što su oni, više od svih drugih, trebali moći vidjeti stvarno stanje stvari dovoljno jasno da mogu čuvati narod od opasnosti, pogotovo onih duhovne prirode i kako bi ih mogli voditi do onoga što je istinito, prekrasno i sveto. „Da biste uvijek mogli razlikovati između svetoga i nesvetoga, između čistoga i nečistoga. I sinove Izraelove poučavaj u svima zakonima, što vam ih je objavio Gospodin preko Mojsija.“ (Levitski zakonik 10, 10-11) Pijanstvo je tada, a to čini i sada, zamagljivalo pravi razlikovanje onoga što znači život i smrt. Pijanstvo zamagljuje Božja dragocjena obećanja i zapovjedi.

Perverzija

Oči će ti gledati tlapnje i srce govoriti ludosti.“ (Izreke 23, 33)

Biblija neprestano povezuje pijanstvo s nemoralnošću, pogotovo onom seksualne prirode. (Hošea 4, 10-11; Joel 3, 2-3) Vidimo kako mudar otac savjetuje sljedeće:

Daj mi, sine moj, srce svoje, i neka oči tvoje raduju putovi moji. Jer bludnica je jama duboka i tuđinka tijesan zdenac. Ona i vreba u zasjedi kao lupež i uvećava broj bezbožnika među ljudima. Komu: ah? komu: jao?“ (Izreke 23, 26-29)

Zašto postoji tako brz prijelaz iz pijanstva u prostituciju? Zato što često jedno vodi k drugome. Pretjerana konzumacija alkohola dovodi do još većeg uživanja u grješnim radnjama te zamagljuje posljedice i cijenu toga. Zbog pijanstva smrtna jama izgleda ugodno, krvožedni kradljivac izgleda poput pouzdanog prijatelja, a zabranjena žena poput tajnog izvora užitka.

Koje je upozorenje? Alkohol iz čovjeka izvlači perverznost. Pijan čovjek govori i čini ono što nikada ne bi rekao ni činio trijezan. Pijanstvo je dovelo do Noine golotinje, nakon što ga je Bog izbavio iz potopa: „Pio je vino, opio se i u svome šatoru legao nepokriven.“ (Postanak 9, 21) Zbog alkohola Lot je počinio incest. (Postanak 19, 32) Kada je Nabal odbacio Davida i ostavio svoje ljude neka budu gladni, što je bio uzrok njegove budalaštine? „Kad se Abigaila vrati kući k Nabalu, imao je on upravo gozbu u svojoj kući, pravu kraljevsku gozbu. Nabal je bio u najboljem raspoloženju i već vrlo pijan. Zato mu ona ne pripovjedi ništa do jutra.“ (1. Samuelova 25, 36) Alkohol ne potiče perverziju ondje gdje je nema (Matej 15, 11), ali može potaknuti da se tajni grijeh rasplamsa u bukteći, uništavajući plamen.

Nestabilnost

I bit će ti kao da ležiš na pučini morskoj ili kao da ležiš navrh jarbola.“ (Izreke 23, 34)

Prizor ovoga vrlo je blizak zbunjenosti iz 33. stiha, ali nosi jedinstveno upozorenje. Ako je protekli prizor bio nemogućnost razlikovanja svetoga od nesvetog, stvarnog od nestvarnog, ovaj prizor naglašava onesposobljenost. Zbog alkohola čovjek će spavati tvrdim snom, iako će biti u velikoj opasnosti, u situacijama kada je jako važna budnost. Čovjek pada u san čak i kada je gnijezdu na vrhu stabla, ondje gdje bi najviše trebao osjetiti vjetar. Čovjek postaje potpuno nesvjestan opasnosti.

S obzirom na ovo, alkohol ne samo da predstavlja opasnost za čovjeka, nego i za svakoga onoga tko ovisi o njemu. Dok čovjek spava tijekom oluje koja divlja na moru, time dovodi u opasnost svakoga tko je na brodu s njime; a sve ono što je on trebao obaviti mora obaviti netko drugi. Kada je najpotrebniji, nedostupan je. Boca za bocom, čovjek sam sebe čini teretom za koje je pozvan štititi i o kojima se treba brinuti.

Što je još gore, zbog alkohola čovjek je često čovjek koji izaziva strah onima koje voli. Druga izreka uči nas sljedeće: „Podsmjevač je vino, vikač silovito piće, nije mudar ni jedan, koji od toga tetura.“ (Izreke 20, 1) Ovo je protuteza onoga što je činio Krist, koji je umirivao mora za one koje voli. Kada oluje dođu, ovaj čovjek stvara još veći kaos. Stvara oluje ondje gdje nije bila nijedna. Umjesto stabilnog utočišta, on postaje nepredvidiv, kaotičan.

VIDI OVO: Je li grijeh piti alkohol?

Paraliza

Izbiše me, ali me ne zabolje; istukoše me, ali ne osjetih; kad se otrijeznim, još ću tražiti.“ (Izreke 23, 35)

Od pet navedenih, ova može biti najviše zastrašujuća. Pijanstvo otupljuje čovjeka za stvarnost i posebice za sve ono što ga ugrožava. Njegova su osjetila toliko otupljena da čak ne može osjetiti niti kada ga netko tuče. Iako je ozlijeđen ne može osjetiti bol, što znači da više ne može detektirati opasnost.

To je ono što bol čini: upozorava nas na prijetnju i poziva nas na djelovanje. Ako smo pijani, prespavat ćemo alarm. Krist nas upozorava na sljedeće: „Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan.“ (Luka 21, 34) On naučava lekciju uz daleko zaprepašćujuće prizore. Krist nam govori da će se dogoditi sljedeće ako opaki sluga pije s pijanicom:

Onda će gospodar toga sluge doći u dan, kad ne očekuje, u čas, kojega ne zna. On će ga sasjeći u komade i odredit će mu mjesto njegovo među licemjerima. Ondje će biti jauk i škrgut zuba.“ (Matej 24, 50-51)

Užas je u tome koliko će brzo pasti iz udobnosti pijanstva u agoniju suda. Ako ih izreke nisu otrijeznile, plač hoće.

Uzaludnost

„…kad se otrijeznim, još ću tražiti.“ (Izreke 23, 35)

Prikazuje li bilo koji drugi prizor uzaludnost i suludost pijanstva? Pijana osoba traži zadovoljstvo u svojoj čaši, ali iako traži i traži, ona nikada ne pronalazi dno. Bez obzira na to koliko pije, njegova žeđ nikada ne bude utažena. Konzumiranje konzumira tu osobu.

Propovjednik je dobro upoznat sa snažnim pićima, o čemu čitamo u Propovjedniku 2, 3-11. Nikakva količina alkohola nije mogla utažiti žudnju koja je bila u njemu.

Prorok Izaija vidio je kako alkohol upropaštava duše. On stoga govori sljedeće izraelskim vođama: „Psi su to proždrljivi, nezasitni; pastiri su to bez razbora: svaki svojim putem okreće, svaki za dobitkom svojim. “Dođite, donijet ću vina; napit ćemo se pića žestoka, i sutra će biti kao danas, izobilje veliko, preveliko”!“ (Izaija 56, 11-12) Oni u vinu traže život jer su ludi, jer tvrdoglavo piju kod suhih bunara. Njihove žedne duše pale sve one koji ih slijede. Pijanstvo je poput bunara u kojem nema vode, kao maraton bez završne crte, prokletstvo koje se ne želi podignuti.

VIDI OVO: Smiju li kršćani piti alkohol?

Pijenje na praznu dušu

Ništa od ovoga naravno ne negira temeljitost i duhovnu korist vina. Ponovno, Gospodnja večera uči nas da ovo nije piće koje se treba ispijati u skrovitosti, nego na krovovima. Poput mnogih odličnih Božjih darova, vino je tim opasnije jer je prožeto tolikim potencijalom za činjenje dobra.

Kao što vrijedi i za ostale odlične darove, mudrost u vezi ispijanja značit će više od slušanja upozorenja. To će značiti veliko zadovoljstvo u drugom, dubljem zdencu da ćemo moći uživati u vinu, a da ne postanemo njegovi robovi.

Apostol Pavao piše sljedeće: „I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom!“ (Efežanima 5, 18) Drugim riječima, ako odlučite piti, nemojte piti na praznu dušu. Najbolji način kako se možemo sačuvati od ozbiljnih opasnosti, koje su povezane s alkoholom, jest ako se ispunjavamo Bogom; ako svakodnevno ispijamo iz njegove Riječi, kada Bogu predajemo naše strahove i terete u molitvi i kada mu zahvaljujemo na novim i jedinstvenim načinima kako nam Bog iskazuje svoju ljubaznost, kada zakopava naše živote, darove i radosti koje daje svome narodu, kada pjevamo zajedno u ljubavi prema Bogu. U srcima koje čine ovo, pijanstvo ne može prijeći ni ulazna vrata, a kamoli doći ispred šanka.

Ironično, ljudi koji vole ovo, čini su životi redoviti umočeni u Boga, ne samo da izbjegavaju užasne i uništavajuće opasnosti pijanstva, nego zapravo znaju kako ispravno uživati u maloj količini dobroga vina.

Izvor: DesiringGod.org; Prijevod: Ivan H.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.