Zna li Bog kroz što prolazimo?

Ponekad se možda pitamo obraća li Bog zaista pažnju. Zna li kroz što prolazimo? Je li Ga ovo iznenadilo? Ni u kom slučaju. On zna sve o tome. 

Pitam se je li se Josip ikada osjećao kao da ga je Bog zaboravio. Njegova su ga braća prodala u ropstvo bez ikakvog dobrog razloga. Tada je odveden u Egipat, gdje ga je kupio muškarac Potifar, koji je bio nešto kao glava Tajne Službe faraona. Potifar ga je doveo u svoju kuću gdje ga je njegova luda žena pokušala zavesti. 

Josip joj se odupirao, no ona je jednoga dana osigurala da budu sami. Tada je pozvala Josipa, povukla ga na krevet i doslovno rekla: „Vodi ljubav sa mnom.“ 

Josip je pobjegao no Potifarova žena ga je optužila za silovanje. Tako da je Josip odveden u zatvor. Dok je tamo sjedio, mogao je misliti da ga je Bog sigurno zaboravio. Stvarnost je bila ta da je Bog pripremao Josipa za velika djela u budućnosti. On će podignuti Josipa na jako ugledno mjesto. 

VIDI OVO: Ako Bog sve kontrolira, zašto dopušta zlo?

U Brojevima 6 pronalazimo poseban blagoslov koji je Bog dao svećenicima da mole nad ljudima: „Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!’ Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati“ (24-26). 

Te nam riječi pokazuju tko je Bog i što On misli o nama. Gospodin nas gleda. Mi imamo njegovu potpunu pažnju. On pazi na nas. On je svjestan svega kroz što prolazimo. 

Bog zna što se vama danas događa. On i sada ima kontrolu nad vašim životom. Čak i kada se čini kao Da ne gleda, istina je daleko od toga! 

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Harvest.org