20 ohrabrujućih biblijskih stihova za slomljeno srce

Ako ste razočarani ili tugujete zbog nečega, ovi biblijski stihovi ohrabrit će vaše slomljeno srce.

„Blizu je Gospod onima koji su slomljena srca, i spasava one koji su duha skrušena“ (Psalam 34,18). Ohrabrujuće je čitati što je kralj David napisao u ovom citiranom psalmu. Možemo biti iscijeljeni i izbavljeni od slomljenog srca.

Slomljeno srce se može dogoditi kada izgubimo neku voljenu osobu, kao što je bračni drug ili dijete ili čak voljeni ljubimac. Metaforički, to je ona emocionalna bol u vašim grudima koja se događa kada ste duboko razočarani ili tugujete zbog životne okolnosti. Biblija sadrži i mnoge druge stihove koji mogu podignuti slomljeno srce. Ovdje su samo 20 ohrabrujućih stihova za one koji su slomljena srca.

Gospodin je jak; ne boj se

Psalam 73,26 Put je moja i srce moje klonulo, ali Bog je stijena srca mojega i baština moja dovijeka.

Izaija 41,10 Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se, jer ja sam Bog tvoj. Ja ću te krijepiti i pomagat ću ti, i poduprijet ću te desnicom pravednosti svoje.

Matej 11,28-30 Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag i breme moje lako.

Ivan 14,27 Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ja vam ga ne dajem kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši.

2. Korinćanima 12,9 I reče mi: „Dosta ti je moja milost, jer sila se moja u slabosti usavršuje.“ Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova.

Pouzdaj se u Gospodina za izbavljenje i iscjeljenje

Psalam 55,22 Prebaci na Gospoda breme svoje, i on će te podržati: neće dati da ikada pravednik posrne.

Psalam 107,20 Riječ svoju posla, i iscijeli ih, i izbavi ih iz pogibli njihovih.

Psalam 147,3 Iscjeljuje one slomljena srca i povija rane njihove.

Izreke 3,5-6 Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Misli na nj na svim svojim putima, i on će poravniti tvoje staze.

PROČITAJTE: 6 načina na koje Bog liječi slomljeno srce

1. Petrova 2,24 [On] koji u tijelu svojemu grijehe naše sâm ponese na drvo da, umrijevši grijesima, pravednosti poživimo; onaj čijom ste modricom iscijeljeni.

1. Petrova 4,19 Zato neka i oni koji po volji Božjoj trpe, u činidbi dobra povjere duše svoje Njemu kao vjernomu Stvoritelju.

Gledaj prema naprijed i vjeruj

Izaija 43,18 Ne spominjite se onoga prije i ne razmišljajte o starim stvarima.

Marko 11,23 Jer zaista, kažem vam: tko god rekne ovoj gori: ‘Digni se i baci se u more!’ i ne posumnja u srcu svojemu nego uzvjeruje da će se dogoditi što kaže, bit će mu što god rekne.

Rimljanima 5,1-2 Opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu, po kome u vjeri i imamo pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje.

Rimljanima 8,28 Znamo pak da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobro, onima koji su po njegovoj odluci pozvani.

1. Korinćanima 13,7 Ljubav sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

2. Korinćanima 5,6-7 Uvijek smo stoga puni pouzdanja, a znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta po vjeri hodimo, ne po gledanju.

Filipljanima 3,13-14 Braćo, ja za sebe ne mislim da sam ga već dohvatio. Jedno samo: zaboravljam što je za mnom, a sežem se za onim što je preda mnom. Prema cilju težim, k nagradi višnjega poziva Božjeg u Kristu Isusu.

Hebrejima 11,1 A vjera je osnova onoga čemu se nadamo, dokaz stvarnosti kojih ne vidimo.

Otkrivenje 21,3-4 I čuh snažan glas s neba gdje govori: „Evo šatora Božjeg s ljudima! I On će prebivati s njima, i oni će biti puci njegovi, i sâm Bog bit će s njima, Bog njihov. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti — jer prijašnje prođe.“

Kršćanski citati za one slomljenih srca

„Crkva nije odabrani krug bezgrešnih, nego dom gdje odbačeni mogu doći. To nije palača s onima koji prolaze kroz vrata i strogom stražom na ulazu koja ne propušta strance, nego bolnica gdje oni koji su slomljenih srca mogu biti iscijeljeni, i gdje svi koji su umorni i uznemireni mogu naći odmor i međusobno se posavjetovati.“ ~ James H. Aughey

„Ostavite slomljenu, nepovratnu prošlost u Božjim rukama i iskoračite u nepobjedivu budućnost s Njime.“ ~ Oswald Chambers

PROČITAJTE: Molitva za slomljeno srce

„Želimo izbjeći patnju, smrt, grijeh, pepeo. Ali živimo u svijetu koji je slomljen i rastrgan, svijetu kojeg je sam Bog posjetio kako bi ga otkupio. Primamo njegov izliveni život, i budući da nam je dana ogromna privilegija da patimo s Njime, svoje živote možemo izlijevati za druge.“ ~ Elisabeth Elliot

„Moj najveći cilj u propovijedanju jest slomiti tvrda srca, a iscijeliti slomljena.“ ~ John Newton

„Vaše najdublje i najintimnije iskustvo slavljenja vjerojatno će biti u vašim najmračnijim danima – kada je vaše srce slomljeno, kada se osjećate odbačeno, kada ne možete birati, kada je bol ogromna – i okrenete se samo Bogu.“ ~ Rick Warren

Autor: Pamela Rose Williams; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com