Što je Isus mislio kada je rekao: „Svršeno je“?

isus svršeno je

Od posljednjih Isusovih riječi izgovorenih na križu, niti jedna nije toliko važna ili značajna kao: „Svršeno je“. Može ju se naći samo u Evanđelju po Ivanu, a prevedeno s grčkog tetelestai, značenje te izreke postaje: „plaćeno u potpunosti“.

Kada je Isus izgovorio te riječi, izjavio je da je dug Njegovom Ocu sada plaćen u potpunosti i zauvijek. Ne treba se zbuniti i misliti da je Isus nešto dugovao, nego je Isus otplatio dug koji je čovječanstvo dugovalo – dug grijeha.

Nedugo prije Njegovog uhićenja od strane Rimljana, Isus je izmolio svoju zadnju javnu molitvu, zamolio je Oca da ga proslavi, kao što je Isus proslavio Oca na zemlji: „Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti“ (Ivan 17,4). Isusov posao na zemlji bio je: „potražiti i spasiti izgubljeno“ (Luka 19,10), iskupiti se za grijehe svih onih koji bi u Njega povjerovali (Rimljanima 3,23-25) te pomiriti grešnike s Bogom. „Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici“ (2. Korinćanima 5,18-19). Nitko osim utjelovljenog Boga ne bi mogao izvršiti takav zadatak.

Ujedno je i ispunio sva proročanstva iz Starog Zavjeta, simbole i najave dolaska Mesije. Od Postanka do Malahije, postoji preko 300 proročanstava koji najavljuju dolazak Pomazanika (Krista), a koja je Isus ispunio svojom smrću. Od „sjemena“ koje će smrviti glavu zmije (Postanak 3,15), do Patnje Sluge u Izaiji (53), do najave „glasnika“ Gospodnjeg (Ivan Krstitelj) koji će „pripraviti put“ za Mesiju – sva proročanstva o Isusovom životu, poslanju i smrti su se ispunila i završila na križu.

Iako je iskupljenje ljudskog roda najvažniji zadatak, i mnogi drugi zadaci su na križu ispunjeni i završeni. Patnja koju je Isus iskusio na zemlji, a pogotovo u zadnjim satima svoga života, napokon je završila. Božja volja za Isusa ispunjena je savršenom poslušnošću Isusa prema Ocu (Ivan 5,30; 6,38). Najvažnije je da je moć grijeha i sotone uklonjena.

Čovječanstvo više neće morati trpjeti „ognjene strijele Zloga“ (Efežanima 6,16). Podizanjem „štita vjere“ u Onoga koji je završio zadatak iskupljenja spasenja mi možemo, po vjeru, živjeti kao nova stvorenja u Isusu. Isusov svršeni posao na križu bio je početak novog života za sve one koji bijahu „mrtvi zbog prijestupa i grijeha“ ali koje Bog „oživi zajedno s Kristom“ (Efežanima 2,1; 2,5).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.

Bog nikada ne dopušta test bez neke svrhe Ponekad je Gospodinu potrebno dugo, dugo vremena da odlomi od nas one nepotrebne stvari koje nas sprečavaju na našem putu prema dvorima živog Boga.
Liječnici su mu rekli da mu je kćerka mrtva, no on ju je i dalje pokušavao oživiti. Nakon 30 minuta dogodilo se čudo! Ruslan Odomec i njegova supruga Anastasia odlučili su jednog dana pripremiti zabavu za svoje prijatelje, kada se i dogodila ova nepredviđena situacija...
Nervozni ste jer Bog još uvijek nije odgovorio na vašu molitvu? Ova istina će vam promijeniti perspektivu! Možda Bog traži od vas da pričekate. Hoćete li čekati ili ćete sve pokušati učiniti u svoje vrijeme?
Imaš komentar?