Kako bi kao ljudska bića mogli zdravo funkcionirati na emotivnom području života potrebno je da nam budu ispunjene tri temeljne osjećajne potrebe:

Za ljubavlju, prihvaćenosti i osjećajem pripadnosti.

Za prihvatljivošću i osjećajem vrijednosti.

Za osjećajem podobnosti i sposobnosti.

Ove potrebe od neophodne su važnosti za izgradnju ličnosti svake osobe, i kao tri stupa na kojima počiva prošlost sve od djetinjstva. Oko njih se razvila naša ispravna ili neispravna slika o sebi. Pripadnost, vrijednost i sposobnost – potpornji su na kojima počiva zdrava slika o sebi. Ako li je jedan od stupova nepotpun ili oštećen, slika o sebi je iskrivljena, nesigurna ili nestabilna.

Osjećaj pripadnosti.  Temelj zdrave slike o sebi jest osjećaj da smo voljeni, da nekome pripadamo jer nas voli. ”Ljubav je najsnažnije sredstvo liječenja ozlijede duše u životu pojedinaca.” (James D. Mallory i Stanly C. Baldwin, ”The Kink and I”). Suvremena psihološka istraživanja dokazuju kako je najvažniji čimbenik u razvoju zdrave ličnosti osjećaj da nas se voli i da netko brine o nama.

Osjećaj vrijednosti.  Osjećaj pripadnosti se odnosi na druge, dok osjećaj vrijednosti, koji je povezan s pripadnosti, odnosi se na nas same, odnosno na to kakvima mi sebe doživljavamo. Osjećaj vrijednosti je svjesno prihvaćanje samoga sebe kakav jesam. Josh McDowell u knjizi Slika o sebi napominje: ”Vrijednost se, pak dotiče naše cijele unutrašnjosti, kad dobro mislimo o sebi, osjećaj koji nam govori: «Volim sebe, poštujem sebe, ne stidim se sama sebe ni svojih postupaka prema samome sebi.» To je osjećaj da sam dovoljno dobar ili vrijedan da me prihvati druga osoba. Vrijedan sam biti voljen.” (Slika o sebi, str. 106.) Naravno da ovdje nije riječ o nekoj našoj savršenosti, samopravednosti, narcisoidnosti, već o prihvaćanju sebe, ljubavi prema samome sebi, premda smo skloni griješiti i činiti neugodne stvari. Gledajmo na sebe onako kako nas Bog gleda. Isus je sam rekao: ”Ljubite druge kao same sebe.” Da bi bili sposobni ljubiti druge prvenstveno moramo ljubiti sebe.

Osjećaj sposobnosti.  Treći stup je unutarnji osjećaj sposobnosti kada si možemo reći: ”Ja to mogu!”. Osoba koja je to u stanju reći, svjesna svojih slabosti i jakosti, ima zdravu sliku o sebi prilikom preuzimanja novog zadatka. Oni koji imaju samopouzdanja u svoje sposobnosti ne suočavaju se s novim danom ustrašeno, nego s radošću i oduševljenjem zbog novih prilika pred sobom.