Od onog trenutka u Edenskom vrtu kada je samo jedan ugriz srušio sav sklad svijeta, čovjek je pokušao hodati svojim putom, biti sam svoj gospodar i postaviti svoje kraljevstvo. To nije ništa novo.

Ipak, ako želimo biti vjerni sljedbenici našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista u ovaj dan i ovo doba, moramo biti oprezni i spremni hrabro se suprotstaviti duhu vremena koje želi promijeniti Kristovu poruku, podcijeniti Njegovu moć da nas oslobodi od grijeha, izobličiti Kristovu sliku kako bi izgledao prihvatljiviji svojeglavoj generaciji i krivotvoriti Evanđelje kako bi uklonio djelo na križu.

U posljednjih 2.000 godina, crkva je bila zaražena krivovjerjima i nastojala ukrotiti Evanđelje, a ni danas nije ništa drugačije. Ovo su samo neki od popularnih vjerovanja u našoj trenutnoj kulturi koja prijete da se infiltriraju u crkvu:

1. Univerzalizam: vjerovanje da će se svi ljudi spasiti, odnosno da svi putovi vode ka Bogu i vječnom životu. Mnogi koji podržavaju ovu teologiju tvrde da se, primjerice, kršćani i muslimani klanjaju istom Bogu.

2. Evanđelje prosperiteta: vjerovanje da je Božja primarna briga da vjernici budu zdravi i bogati. Ako su kršćani bolesni, pate ili su siromašni, to je zbog grijeha ili nedostatka vjere.

3. New Age pokret: sustav vjerovanja istočnjačkog utjecaja koji naglašava univerzalnu toleranciju i činjenje onoga što nam daje dobar osjećaj (moralni relativizam). Tvrdi da je čovjek božanski i da može stvoriti svoju vlastitu stvarnost i identitet.

4. Legalizam: nepravilna primjena zakona opisanih u Bibliji kako bi se nastojalo postići ili održati spasenje. Legalizam također potiče osudu drugih kršćana jer ne prianjaju uz nečije vlastite ideje svetosti, umjesto da ih se potiče da oponašaju Krista, slušaju Božje standarde kao što se izričito navodi u Pismu.

5. Prekomjerna milost: suprotno od legalizma, što rezultira zlouporabom Božje milosti. Vjernici su privučeni suvremenim pokretom prekomjerne milosti, jer su u potrazi za slobodom, ne samo od legalizma, već i od Božjih standarda.

6. Crkva u nastajanju: pokret koji tvrdi da je kršćanski, ali koristi kulturno osjetljive metode kako bi učinio Evanđelje ukusnijim za postmodernu kulturu. Isusov život se tretira više kao alegorija ili pripovijest, a ne stvarni događaj. Od posebne važnosti je uključivi pristup različitim sustavima vjerovanja, naglasak na emocijama iznad apsolutne istine i ideja da ne postoji pakao, sud ili potreba za oprostom. Pokret Crkve u nastajanju također slavi poštenje i priznanje, ali bez pokajanja.

Iza svih ovih lažnih ideologija nalazi je vjerovanje da Biblija nije nepogrešiva i da se istina jednostavno mijenja s vremenom. Istraživanje Gallup Poll je 2014. pokazalo da:

  • 22 posto Amerikanaca vjeruje da je Biblija stvarno Božja Riječ i da ju treba shvaćati doslovno
  • 28 posto vjeruje da je stvarno Božja Riječ, ali s više mogućih tumačenja
  • 28 posto vjeruje da je Biblija nadahnuta Božja Riječ, ali ne treba ju shvaćati doslovno
  • 18 posto vjeruje da je drevna knjiga legendi, povijesti i moralnih pravila koju je napisao čovjek

Kako odgovoriti na takva kriva učenja koja nastaju unutar crkve? Propovijedanjem Krista. Pojačanjem biblijskog nauka, držanjem za najviši autoritet – Božju Riječ. Jer „bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja. Ta ne propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom“ (2. Kor 4,4-5a).

Propovijedamo Krista, kojeg je Bog obećao još u Postanku. Propovijedamo Krista, koji je rođen od djevice. Propovijedamo Krista, koji je liječio bolesne, podizao mrtve, činio da hromi hodaju i oslobađao zarobljene. Propovijedamo Krista, koji je izabrao umrijeti smrću zločinca na križu kako bi nas oslobodio od grijeha. Propovijedamo Krista, koji je pobjedonosno ustao iz groba, i nikada više neće umrijeti, te time osigurao vječni život svakome tko položi svoje pouzdanje u Njega. Propovijedamo Krista, koji će opet doći suditi žive i mrtve.

Tako da možemo reći:

1. Univerzalistima: Nitko se neće spasiti bez Isusa Krista. Samo oni koji se odluče pokajati i zazovu Isusovo ime imat će vječni život (vidi Djela 4,12; Matej 25,46, Heb 9,27, Ivan 14,6).

2. Navjestiteljima Evanđelja prosperiteta: Isus nam je obećao da ćemo trpjeti, ali da je On s nama i da je pobijedio svijet (vidi Ivan 16,33; Rim 5,3-5; 2. Tim 3,12; Lk 14,27).

3. New Agerima: Postoji samo jedan suvereni Bog, Stvoritelj svega (vidi Izaija 55,8-9; Job 12,10; Heb 2,5-10).

4. Legalistima: Ako je pravednost dostižna po Zakonu, Krist ne bi morao nikada umrijeti (vidi Mt 7,22-23; Gal 2,21; Rim 3,10-12. 28; Jak 2,10). Opravdani smo po vjeri jedino u djelo Isusa Krista na križu, pa čak i ta vjera je dar od Boga, ne postiže se vlastitim naporima (vidi Rim 4,5; Ef 2,8). I ne bismo smjeli suditi našu braću i sestre u Kristu po spornim pitanjima (vidi Rim 14,1-12).

5. Zagovornicima prekomjerne milosti: Božja milost nas je oslobodila od ropstva grijeha, ali Njegovu žrtvu ne smijemo primiti uzalud (vidi Rim 6,23; Heb 10,26-29). Moramo se pokajati i težiti životu pod Kristovim vodstvom, tražeći svetost po snazi Duha Svetoga (vidi 1. Pt 1,13-16; 2,11-12. 16; Rim 5,20-6,18).

6. Crkvi u nastajanju: Ako razrjeđujemo Evanđelje, onda više nemamo Radosnu vijest za dijeljenje (vidi Gal 1,8-9; 1. Kor 15,1-4; Izl 20,3-6; Iv 8,24). Samo Krist može slomiti okove grijeha, osloboditi zarobljene i suobličiti nas Njegovoj slici (vidi 1. Iv 5,3-5; Fil 3,7-9; Gal 5,16).

Braćo i sestre u Kristu, naoružajte se Božjom Riječju. Upoznajte svoju Bibliju i govorite istinu u ljubavi. Na taj način, možemo ostati vjerni po snazi Duha Svetoga.

Izvor: Leading The Way; Prijevod: Vesna L.