6 zabluda o raju i paklu

Postoji puno zabluda o raju i paklu. Važno je da znamo što o istome govori Božja Riječ. U nastavku donosimo najčešće zablude.

Puno pričamo i razmišljamo o našem životu ovdje na zemlji – ali istina je da je ovo samo djelić onoga što ćemo doživjeti kada dođe vječnost.

Kada razmišljamo o životu nakon smrti, često mislimo da puno znamo o tome.

6 zabluda o raju i paklu

Važno je da imamo prave informacije kada su u pitanju raj i pakao.

1. U raju je dosadno

Evo sjajnih vijesti: u raju neće biti dosadno! Ne znamo točno kakav će biti, ali znamo da će biti bolji od zemlje (Otkrivenje 21). Bog je stvorio ovu zemlju i sve dobre stvari na njoj, tako da možemo zamisliti da će stvari u kojima uživamo u ovom životu biti prisutne na nebu. A što je najvažnije – vidjet ćemo Isusa i naše najmilije koji su umrli u vjeri.

2. Pakao nije stvaran

Pakao je stvarno mjesto, a to znamo jer sve što čitamo o paklu u Bibliji ga tako opisuje (Matej 25, 46).

3. Na nebu se pretvaramo u anđele

Ljudi i anđeli zapravo su različita bića – mi se ne pretvaramo u anđele kada umremo, čak i ako odemo u raj. Rečeno nam je da ćemo dobiti novo, proslavljeno tijelo.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. (1. Korinćanima 15, 52-54)

4. Pakao je pun crvenih demona s vilama

Istina je da ne znamo točno kakav će pakao biti. Biblija ga opisuje kao mjesto gdje će biti plač, škrgut zuba, tama i plamen. Sve ove slike nam govore da je pakao mjesto koje je puno patnje i boli. Pakao je vječna odvojenost od Boga. I, budući da sve dobre stvari dolaze od Boga, u paklu neće biti dobra.

U ruci mu [Isusu] vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim. (Matej 3, 12)

Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim. (Otkrivenje 14, 11)

5. Možemo otići iz pakla u raj

Pakao je vječan, što znači da se ne možete prebaciti s jednog mjesta na drugo. Izbor koji napravite sada, u ovom životu, utjecat će na vašu vječnost. Ako odlučite vjerovati i slijediti Isusa, provest ćete vječnost s Bogom zauvijek na nebu. Ako odaberete raditi stvari na svoj način, odlučite li ne vjerovati u Isusa, provest ćete vječnost u paklu.

Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva. (2. Solunjanima 1, 9)

PROČITAJTE: 3 zablude o paklu na koje su mnogi nasjeli

6. Možeš doći u raj ako si dovoljno dobar

Nikada ne možete biti “dovoljno dobri” da uđete u raj. Svi smo mi pogođeni grijehom – a grijeh je nepoštivanje Božje Riječi. Svi griješimo. Nitko nije savršen i rečeno nam je da je kazna za naš grijeh smrt (Rimljanima 3, 23). Međutim, budući da nas Bog voli, poslao je Isusa na ovaj svijet da nas spasi od grijeha i smrti. Isus je umro i uskrsnuo kako bi nas izbavio od pakla, i jedino ako se pouzdamo u Njega, možemo provesti vječnost na nebu (Rimljanima 6, 23).

“Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” (Ivan 14, 6)

Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima po kojem bi se mi mogli spasti. (Djela apostolska 4, 12)

Pretplati se
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare