Biblija nam otkriva razloge po kojima znamo da se Isus Krist uskoro vraća na zemlju.

Božja Riječ je nedvosmislena i neupitna u vezi obećanja o Kristovom povratku. Veliki dio (po nekim proračunima jedna petina) Pisma su proročanstva, a možda i trećina ili više proročkih stihova odnosi se na drugi Kristov dolazak. To je nedvojbeno glavna proročka tema i Starog i Novog zavjeta.

Bez obzira na to što kažu izrugivači, Isus dolazi (2. Petrova 3,3-10). Svjetska povijest ide ka zaključku kojeg je Bog odredio. To nije kraj koji će doći kao posljedica nuklearnog rata, neodgovornosti prema zaštiti okoliša ili invazije vanzemaljaca; to je kraj koji dolazi po Božjoj svrsi i planu, predviđenom u Pismu. Bez greške – Krist će se vratiti!

Evo devet razloga iz Biblije pomoću kojih možete znati da se Krist ponovno vraća.

1. Božje obećanje

Stari zavjet je pun mesijanskih obećanja. Od početka (Postanak 3,15) do kraja (Malahija 4,2), cijeli Stari zavjet ispunjen je proročanstvima o dolasku Izbavitelja – najmanje 333 raznih obećanja.

Preko 100 proročanstava koja se bave prvim Kristovim dolaskom ispunila su se točno i doslovno. Njegovo jahanje na magarcu, razdjeljivanje Njegove odjeće, probadanje Njegovih ruku i nogu i odbačenost od ljudi u Izaiji 53 – sve su simbolički protumačena od strane starozavjetnih stručnjaka prije Krista. No, novozavjetni zapisi u više navrata izvješćuju da se sve ovo ispunilo doslovno, tako da „da se ispune Pisma proročka“ (Matej 26,56; usp. 2,15; 4,14-16; 8,17; 12,17-21; 13,35; 21,4-5; 27,35; Ivan 12,38; 15,25; 19,24. 28).

Pismo kaže da Bog „ne može lagati“ i neće promijeniti mišljenje (Brojevi 23,19; Titu 1,2). Ono što je obećao, učinit će. U pitanju je biblijska istina kad se radi o drugom dolasku.

PROČITAJTE: Zašto vjerujem u Kristov drugi dolazak?

2. Kristov nauk

Kristovo učenje puno je referenci na Njegov drugi dolazak (Matej 24; Luka 21). Kad mu se sudilo za život, Isus je branio vlastito božanstvo uz hrabru izjavu o drugom dolasku na najtrijumfalniji način. Rekao je Velikom svećeniku: „I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim“ (Marko 14,62).

U noći Njegove izdaje, Krist je rekao učenicima: „Idem vam pripraviti mjesto. I ako odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja“ (Ivan 14,2-3 ). Nije u pitanju samo Božja vjerodostojnost drugog dolaska, već i vjerodostojnost Njegova Sina. Ako se Isus ne vrati, On je lažljivac.

3. Svjedočanstvo Duha Svetoga

Budući da „Bog… ne laže“ (Titu 1,2), Njegovo obećanje jamči Kristov povratak. Isus je utjelovljena istina (Ivan 14,6); stoga Njegovo učenje također nepogrešivo potvrđuje činjenicu drugog dolaska. I Duh Sveti, koji se zove „Duh istine“ (Ivan 14,17; 15,26), također svjedoči o drugom Kristovom dolasku kroz autore Novog zavjeta.

Bilo po apostolu Pavlu (1. Korinćanima 1,4-7; Filipljanima 3,20; Kološanima 3,4; 1. Solunjanima 4,16-17 itd.), apostolu Petru (1. Petrova 1,13; 1. Petrova 5,4; 2. Petrova 3) ili apostolu Ivanu (1. Ivanova 3,2), uvijek iznova kroz nepogrešive stihove, Duh Sveti dodaje svjedočanstvo Oca i Sina – Isus dolazi.

Foto: Pexels

4. Plan za Crkvu

Bog trenutno odvaja narod među poganima za svoje ime (Djela 15,14) i okuplja svoje izabrane u jedno veliko tijelo, Crkvu. Uloga Crkve je da bude poput čiste nevjeste za Božjeg vlastitog Sina, spremna da mu se prikaže po Njegovom drugom dolasku.

Pavao koristi ove slike vjenčanja u 2. Korinćanima 11,2: „Jer ljubomoran sam na vas Božjom ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, da vas kao čistu djevicu privedem Kristu.“ Brak je lijepa metafora koja prikazuje Kristovu ljubav i brigu za svoju crkvu (Matej 25; Efežanima 5,25-27; Otkrivenje 19,6-9). I zato možemo biti sigurni da će se vratiti da je uzme, baš kao što je obećao (Ivan 14,2-3). Vratit će se po svoju nevjestu.

5. Korupcija na svijetu

Svijet je vrlo opako mjesto, a kad „Sin Čovječji dođe u slavi Oca svojega s anđelima svojim, i tada će naplatiti svakomu po njegovu djelu“ (Matej 16,27). „Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. I izaći će: koji su činili dobro — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude“ (Ivan 5,28-29).

Ta blagoslovljena nada svakog vjernika (Titu 2,13) ​​je užas svijeta. Za nevjernike Njegov dolazak znači neposredan, nepristran sud (1. Solunjanima 1,7-10; Judina 1,14-15; Otkrivenje 19,11-16); za vjernike – izobilna radost! Isus se mora vratiti kako bi izvršio pravednu odmazdu nad grešnicima i izvršio sud koji je obećao.

6. Budućnost Izraela

U Pavlovo doba poganski narodi su se obraćali u većem broju od Židova, a u Rimljanima 11 Pavao ih podsjeća: „A ako su neke od grana odlomljene, a ti koji si divlja maslina pricijepljen među njih te si postao suzajedničar korijena i sočnosti masline“ (stih 17). Ali dolazi vrijeme kada će se prirodne grane vratiti na maslinu (s. 23-24), fenomen koji Pavao izričito povezuje s Kristovim povratkom (s. 26). To je dan kada će Izrael oplakivati ​​onoga koga su proboli (Zaharija 12,10), i Bog će ih sve spasiti (Rimljanima 11,26).

7. Potvrda Krista

Nezamislivo je da je posljednji javni pogled svijeta na Isusa Krista bio kako krvari, umire, razapinju ga kao zločinca, prekriven krvlju, pljuvan, visi gol u sumrak u Jeruzalemu. Razumijete li da se nakon uskrsnuća nikada nije pojavio na javnom mjestu pred nevjernicima? Mnogo ga je vjernika vidjelo, dotaknulo, govorilo mu i dobivalo jednoglasno svjedočanstvo da je uskrsnuo od mrtvih. Ali ne postoji zapis da su ga nevjernici ikada vidjeli.

PROČITAJTE: Znaci posljednjeg vremena

No, nevjernički svijet će vidjeti Njegovu slavu kad bude očitovana svima. Pismo kaže: „Krist se jednom prinese da ponese grijehe mnogih. Drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje“ (Hebrejima 9,28; Matej 24,27). Spasitelj koji je bio ponižen, izrugan i ubijen na javnom mjestu iz mržnje čovječanstva prema Bogu, vratit će se kao pobjednik pred cijelim svijetom (Luka 21,25-27). I svako oko će ga vidjeti (Otkrivenje 1,7).

8. Uništavanje Sotone

Sotona, iako je već poraženi neprijatelj što se tiče kršćana, još uvijek vrši nekakvu vlast nad ovim svijetom (Ivan 12,31; Ivan 14,30; Ivan 16,11; 2. Korinćanima 4,4; Efežanima 2,2; Efežanima 6,12; 1. Ivanovoj 5,19). No, Krist je jedini pravedan vladar ovoga svijeta, a kad se vrati, potpuno će oboriti i uništiti Sotonu.

U Otkrivenju 5, kada Krist primi sedam zapečaćenih svitaka, oslobađa sud otvaranjem svakog pečata (Otkrivenje 6). Sud s pečatima oslobađa sud od sedam truba (Otkrivenje 8); sud s trubama dovodi do suda od sedam čaša (Otkrivenje 16). Konačno, nakon još jednog posljednjeg pokušaja Sotone da zadrži svoje nezakonito vladanje zemljom, Krist se vraća da pobijedi neprijatelja – baca ga u lance u beskonačnu jamu i konačno ga ograničava na vječno ognjeno jezero (Otkrivenje 19). Uz to, Kristova pobjeda nad uzurpatorom Sotonom je dovršena.

9. Nada svetih

Samo Kristov slavni, pobjednički povratak može ispuniti nadu svetaca – svaki pravi vjernik žudi za tim danom. Pavao opisuje kršćane kao one koji „ljube njegov pojavak“ (2. Timoteju 4,8). Apostol Ivan kaže: „Ljubljeni, sada smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. A znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer ćemo ga vidjeti kao što jest“ (1. Ivanova 3,2). Kristov povratak odmah će nas uvesti u puninu naše slave.

Ivan zatim dodaje ove riječi: „I svaki koji ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je i on čist“ (stih 3). Ovo je test zdrave eshatologije: Je li vaša nada utjecaj posvećivanja vaše duše? Gledate li iza urnebesa ovoga svijeta sa shvaćanjem da ćete uskoro moći sresti Krista licem u lice, i pripremate li srce i dušu za to? Jeste li željni i budni? Jeste li ispunjeni radosnom nadom i očekivanjem? To je stav na koji nas Pismo zove.

Drugi dolazak ne bi smio zaustaviti ono što radite dok čekate povratak Gospodina. I ne bi vas trebalo motivirati da svu pozornost usmjerite na događaje i političke razvoje ovoga svijeta. Umjesto toga, trebalo bi vas potaknuti na svetost dok usmjeravate svoje srce prema Kristu, čiji dolazak svaki vjernik očekuje s radošću.

Autor: John MacArthur, prema poglavlju iz knjige ”The Second Coming”; Prijevod i obrada: Vesna L.; Izvor: Crosswalk.com