Za koga je Isus došao?
Foto: Unsplash

Dnevna pobožnost za 7. dan adventa: “Za koga je Isus došao?”

Biblijski stihovi

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. (Matej 2, 1-2)

Dnevna poruka

Za razliku od Luke, Matej nam ne govori o pastirima koji su došli posjetiti Isusa u štalici. Njegov fokus je odmah na strancima – poganima, nežidovima – koji dolaze s istoka slaviti Isusa.

Dakle, Matej od početka do kraja svog Evanđelja Isusa opisuje kao univerzalnog Mesiju za sve narode, a ne samo za Židove. Ovdje su prvi štovatelji dvorski čarobnjaci, ili astrolozi, ili mudraci koji nisu iz Izraela, već s istoka – možda iz Babilona. Bili su pogani, tako da su ih obredni zakoni Staroga zavjeta držali nečistima.

PROČITAJTE: Zašto je Isus došao na ovaj svijet?

Na kraju Evanđelja po Mateju, Isusove posljednje riječi su: „Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim“ (Matej 28,18-19). Ovo ne samo da je otvorilo vrata za nas pogane da se radujemo u Mesiji, nego je i dodalo dokaz da je on Mesija. Naime, jedno od opetovanih proročanstava bilo je da će narodi i kraljevi, zapravo, doći k njemu kao vladaru svijeta. Na primjer, Izaija 60,3: „K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi s istoka tvoga sjaja.“

Dakle, Matej dodaje dokaz Isusovu mesijanstvu i pokazuje da on je Mesija – Kralj, Ispunitelj obećanja – za sve narode, a ne samo za Izrael.

Autor: John Piper; Izvor: desiringGod/Radosnavijest

Molitva dana

Hvala Ti, Gospodine Isuse, što si u punini vremena došao na ovaj svijet. Nisi došao uživati, kao što mnogi to danas čine, nego dati svoj život za nas. Zahvalni smo za Tvoju žrtvu na križu. Pobijedio si smrt i Neprijatelja i omogućio nama grešnicima da se spasimo od Božjeg gnjeva. Hvala Ti, amen!