Tko je bio apostol Petar? Važne činjenice o njegovom životu

Apostol Petar je bio nagao čovjek. Više je puta znao govoriti prije nego što bi razmislio o onome što će reći ili bi učinio nešto vrlo spontano.

Isus je za vrijeme svoje službe na Zemlji imao skupinu učenika koja ga je slijedila gdje god je išao. Ta skupina je svjedočila Njegovim učenjima i čudesima i na kraju je dobila poslanje u pogledu širenja evanđelja svim narodima. Jedan od tih učenika bio je Petar. 

O Petru čitamo puno u evanđeljima i u Djelima apostolskim. Kasnije je apostol Petar napisao dvije poslanice koje su također uključene u Novi zavjet. Kao Isusov učenik, Petar je živio u prvom stoljeću i većinu svoga života proveo je u Izraelu. 

Petrovo ime zapravo je bilo Šimun

Prvi puta kada je apostol Petar spomenut u Bibliji, saznajemo da se zvao Šimun. (Matej 4, 18) Petar, odnosno Šimun je radio kao ribar, zajedno sa svojim bratom Andrijom. 

No Isus ih je pozvao neka ostave svoje mreže i neka Ga slijede, što su i učinili. Od tada, Šimun je postao Isusov učenik i kasnije je bio prozvan apostolom. Objašnjenje za njegovo dvostruko ime nalazi se u Ivanu 1, 42: „Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: “Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!” – što znači “Petar – Stijena”“.

Apostol Petar

Apostol Petar je pripadao unutarnjem krugu Isusovih učenika

Ne samo da je Petar bio jedan od Dvanaestorice, već je imao posebno mjesto unutar te skupine. U različitim okolnostima, čitamo da su samo Petar, Jakov i Ivan imali dopuštenje slijediti Isusa. Na primjer, kada je Isus uskrsnuo malenu djevojčicu od mrtvih (Marko 5, 37), kada je Isus demonstrirao svoju svetost i božansku narav na planini (Matej 17, 1) i kada je Isus molio u Getsemanskom vrtu iste večeri prije svoje smrti. (Marko 14, 33) Nadalje, izgleda da je apostol Petar bio i glasnogovornik učenika. 

Na primjer, nedugo nakon Isusove smrti, čitamo o tome kako je Petar rekao: „Bude li trebalo i umrijeti s tobom – ne, neću te zatajiti.” A tako su svi govorili“. (Marko 14, 31) Petar je prvi priznao da je Isus Mesija, iako još uvijek nije u potpunosti razumio što je to značilo: „Kaže im: “A vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: “Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga“. (Matej 16, 15-16) 

Apostol Petar je strastveno slijedio Isusa

Apostol Petar je strastveno želio slijediti Isusa, ali je precijenio svoje mogućnosti

Apostol Petar je bio nagao čovjek. Više je puta znao govoriti prije nego što bi razmislio o onome što će reći ili bi učinio nešto vrlo spontano. Na primjer, kada su jedne noći učenici bili u čamcu i kada je Isus hodao prema njima po vodi, Petar je odmah izašao iz čamca i počeo hodati prema Isusu. „A kad je vidio jaki vjetar, uplaši se, počne se topiti i povika: “Gospodine, spasi me”“

Slično tome, Petar je izjavio da je spreman umrijeti za Isusa, da bi nakon toga tri puta zanijekao Isusa iste noći kada je Isus bio uhićen. Kada je Isus rekao svojim učenicima da će trebati patiti i umrijeti „Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: “Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi! Isus se okrene i reče Petru: “Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko“! (Matej 16, 22-23) Ti nam primjeri pokazuju Petrovu osobnost. 

Petar je zanijekao svog Gospodara, no Isus mu je oprostio

U noći kada je Isus bio uhićen, Petar je slijedio gomilu kako bi vidio što će se dogoditi s Isusom. No Petar nije želio da ga se prepozna kao jedno od Isusovih učenika, jer se bojao da će i njega uhititi. Kada je nekoliko ljudi reklo da je Petar jedan od Isusovih učenika, on je to porekao tri puta: „Ne znam čovjeka o kom govorite“! (Marko 14, 71) To je značilo izdaju Isusa. Kada je Petar shvatio što je učinio slomio se i počeo plakati. 

Možemo samo zamisliti kako se Petar osjećao nakon što je Isus bio razapet i pokopan. Za njega više nije bilo mogućnosti da ispravi stvari. No kada je Isus uskrsnuo, „ukazao se Kefi i nakon toga ostalima“. (1. Korinćanima 15, 5)

Isus nije odustao od Petra, već ga je potražio. Upitao ga je tri puta: „Šimune, sine Ivanov, voliš li me“? (Ivan 21, 15-17) Nakon što je Petar rekao da Ga voli, bilo mu je oprošteno, ne samo kao voljenom Božjem djetetu, već kao pastiru Isusovog stada vjernika. 

Apostol Petar je bio stup prve Crkve
Foto: Pinterest

Apostol Petar je bio stup prve Crkve

Nakon što je Isus uzašao na nebesa i nakon što je poslao Duha Svetoga na Pentekost, čitamo o tome kako je Petar smjelo propovijedao evanđelje u Jeruzalemu. Mnogi ljudi su povjerovali. 

Kasnije, apostol Petar je bio prisutan kada se Duh Sveti po prvi puta izlio na skupinu samarijskih vjernika. (Djela 8, 14-17) Nakon što mu je Bog rekao da ondje propovijeda evanđelje, otišao je u dom rimskog službenika po imenu Kornelije. To je bio pravi proboj, jer je Kornelije bio poganin. (Djela 10, 19-20; 44-45) Ovo pokazuje da je apostol Petar odigravao ključnu ulogu u širenju evanđelja „u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“. (Djela 1, 8) 

U Galaćanima 2, 9, čitamo o tome da je Petar bio stup prve Crkve i da se uglavnom koncentrirao na širenje evanđelja među Židovima. Također je napisao dvije poslanice kršćanima, koji su bili rašireni po cijelom Rimskom Carstvu.

Biblija nam ne kaže o tome kako je Petar umro, no drugi nam izvori govore o tome da je umro kao mučenik u Rimu, što bi savršeno odgovaralo Isusovom proroštvu iz Ivanovog evanđelja 21, 18-19: „Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš. A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom“! 

Isus i Petar

Najvažnije lekcije iz njegovog života za nas

Petrov primjer pokazuje nam da čak i pravi vjernik može pasti. Zbog njegove nagle osobnosti ponekad je bio brzoplet ili je dao obećanja koja nije mogao ispuniti. Kada su stvari postale zaista opasne, Petar je zanijekao Isusa. To bi trebalo biti upozorenje za sve nas, da se ne precjenjujemo i da se pouzdamo u Božju snagu, a ne u vlastitu. 

Čak i ako zaniječemo Isusa, On nam je spreman to oprostiti. Isus je rekao: „A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima“. (Matej 10, 33) No nakon što se Petar pokajao, Isus mu je oprostio i čak ga je vratio na poziciju vođe prve crkve. Nikada ne smijemo razmišljati na način da su naši grijesi preveliki da ih Isus ne može oprostiti ili da su ljudi oko nas previše grješni da ne mogu dobiti Božju milost. 

Usprkos svojim neuspjesima, apostol Petar je primjer čovjeka koji se bojao Boga, koji je proveo cijeli svoj život služeći Bogu i koji je bio velik blagoslov drugima. Neka Petrova životna priča nadahne sve nas u našem hodu s Isusom. 

Autorica: Grietje Commelin; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE