Arheolozi pronašli starozavjetni grad opisan u Jošuinoj knjizi

Grad Aj bio je kanaanski grad opisan u Knjizi o Jošui. Radilo se o gradu kojeg su Jošua i Izraelci napali iz zasjede.

Doktor Scott Stripling i njegov tim arheologa kažu da su možda pronašli lokaciju biblijskog grada Aja iz Staroga Zavjeta.

Prema vijestima SputnikNewsa, skupina arheologa iz Udruženja za biblijska istraživanja godinama iskapa iskopine blizu Jeruzalema.

„Kopali smo četrnaest godina, s time da je osam godina bilo posebno teško zbog Intifade“, kaže Stripling govoreći o palestinskom ustanku protiv Izraela. „Imali smo neprestanih problema sa vandalizmom. No ustrajali smo i napravili smo odličan posao kod iskapanja“.

Grad Aj bio je kanaanski grad opisan u Knjizi o Jošui. Radilo se o gradu kojeg su Jošua i Izraelci napali iz zasjede. Prije novog otkrića arheolozi i povjesničari smatrali su da se ruševine grada nalaze blizu el-Tella na zapadnoj obali.

Ipak, Striplingov tim otkrio je da se grad nalazi kod Khirbet el-Maqatira. Stripling je rekao kako biblijski opis Izraelaca koji se skrivaju u rupi može odgovarati današnjem Wadi Shebanu, koji se nalazi točno zapadno od drevnog grada Aja.

Očekuje se da će kasnije ove godine Stripling objaviti svoja otkrića u onome što on naziva ”neoborivim dokazima”. „Ovo nam daje regionalan pogled, pregled onoga što se događalo u visočjima antičkog Izraela“, rekao je. „Možemo vidjeti prijelaze u kulturi“. Stripling kaže kako je on kršćanin te da su ova otkrića osnažila njegovu vjeru.

„Moj rad u arheologiji u Izraelu me je kao vjernika snažno dotaknulo“, rekao je.

„Već sam vjerovao u Bibliju i kako su godine prolazile vidio sam stotine primjera usklađenosti između materijalne kulture koju mi iskapamo i onoga što čitam u tekstovima. Ovo je stalni podsjetnik na to da postoji Bog i da je On ostavio tragove svoga djelovanja u povijesti“.