Aronov blagoslov

U kršćanskim krugovima često se spominje Aronov blagoslov. Izgovara se i na bogoslužjima. O čemu govori taj blagoslov?

Možda najpoznatiji blagoslov u Bibliji – Aronov blagoslov – nalazimo u biblijskoj Knjizi Brojeva. Božji narod cijeni ove riječi jer su se koristile u bogoslužju pod starim, ali i novim savezom.

Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva!
Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude!
Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese! (Brojevi 6, 24-26)

Ovaj se blagoslov izgovarao nad ljudima na kraju dnevne molitve i žrtvovanja u hramu svako jutro. Još uvijek se recitira u židovskim sinagogama tijekom mnogih službi, a mnogi židovski roditelji ga koriste petkom navečer za blagoslov svoje djece. Danas se izgovara i na kršćanskim bogoslužjima.

O čemu govori Aronov blagoslov?

Pomnija analiza blagoslova pokazuje da je naglasak na Bogu. Blagoslov potječe od Boga: Bog je taj koji je Mojsiju rekao pravilan oblik blagoslova i naložio mu da ga kaže Aronu. Sam blagoslov naglašava da je Bog (Jahve) taj koji blagoslivlja ljude i čini za njih ono što oni sami ne mogu učiniti.

Blagoslov započinje riječima: “Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva!” “Blagoslov” na izvornom jeziku znači obilnu korist. “Čuva” znači čuvati, štititi, paziti. Za Izraelce je to imalo vrlo praktičnu primjenu, jer su bili okruženi neprijateljima, a Bog im je obećao zaštitu sve dok su Mu vjerni. Danas se vjernici nadaju i mole za fizičku zaštitu od neprijatelja, no znamo da nam Bog to nije uvijek obećao. U stvari, Biblija kaže da će iskreni vjernici biti progonjeni.

A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni. (2. Timoteju 3, 12)

Međutim, Biblija također obećava da nas ništa neće moći odvojiti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu (Rimljanima 8, 36–38). Pavao, sjedeći u rimskom zatvoru i čekajući svoje smaknuće, bio je uvjeren da će ga Bog spasiti i dovesti u nebesko kraljevstvo (2. Timoteju 4, 18). Pavao je doveden u to kraljevstvo oštricom krvnika!

Vjernici uživaju Božju naklonost

Drugi redak blagoslova glasi: “Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude!” Ovaj redak moli Božju blizinu za Njegov narod. Božje “lice” zrači božanskom naklonošću. To je suprotno od situacije kada On skriva svoje lice od njih, kao što je tvrdio da će to učiniti u Ponovljenom zakonu 31, 17 kao odgovor na njihov grijeh. Dakle, ovaj element blagoslova traži Božju prisutnost, nagovještavajući želju da im pomogne da ne griješe. Poziv Bogu da “bude milostiv” na izvornom jeziku odnosi se na zahtjev da iskaže naklonost, milosrđe i sažali se.

Vjernici Novog zavjeta uživaju Božju ljubav koja nema kraja (Rimljanima 8, 26–38) i već su iskusili pobjedu od najvećih neprijatelja – grijeha i smrti.

Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! (1. Korinćanima 15 56–57) 

Vjernici uživaju mir s Bogom kroz vjeru u Isusa Krista

Vjernici uživaju mir s Bogom kroz vjeru u Isusa Krista

Posljednji redak Aronovog blagoslova glasi: “Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!” Kada su ljudi bili vjerni Bogu, Njegovo je “lice” bilo prema njima, što je rezultiralo time da će imati mir. Mir (šalom) više je od odsutnosti ratovanja. Mir (šalom) uključuje prosperitet, djecu, sigurnost, zemlju, sreću, zdravlje i mnoštvo drugih dobrih stvari (Ponovljeni zakon 28, 1–14). U osnovi, Bog kaže: “Ljudi moji, kada uživate u zdravlju, sjetite se da vam ga je dala Moja milost. Kada vam ide u životu, ne zaboravite da sam Ja najvažniji. Sjetite se da nijedan dobar dar nije moguć bez Mene.”

Vjernici Novoga zavjeta izmireni su s Bogom kroz Isusa Krista (Rimljanima 5, 1). Vjerujući da se On brine za nas, putem molitve možemo iskusiti i Njegov mir.

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. (Filipljanima 4, 6–7)

PROČITAJTE JOŠ: