izgradnja trećeg Hrama
Screenshot: YouTube

Molite za Židove koji će biti prevareni vjerujući da će treći Hram biti Hram Gospodnji, jer on to neće biti ni u kom slučaju. Bit će Hram samog Sotone, kao što je Daniel o tome prorokovao tisućama godina ranije.

Ovaj hram neće biti Gospodnji Hram, slava Božja neće biti u njemu.

“I sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu: a u polovici sedmice prestat će žrtva i prinos: na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika.” (Daniel 9,27)

Židovski Hramski institut je neumorno radio proteklih 30 i više godina da opet napravi sve predmete potrebne za ponovnu izgradnju židovskog Hrama. Rad koji su izvršili za sve to vrijeme nije manji od zapanjujućeg.

Izraelski ministar graditeljstva poziva na izgradnju trećeg židovskog Hrama: 

Biblija u Danielu 9 (vidite stih iznad) također govori o hebrejskom Hramu koji će biti podignut za vrijeme Jakovljeve nevolje, kako nalazimo zapisano i Jeremiji 30,7. S obzirom da su već postojala dva židovska hrama, i da od 70. godine po Kristu nijednog nema, tumačimo da Daniel govori o trećem židovskom Hramu. Ovo je isti Hram čijoj teškoj konstrukciji Hramski institut radi. Prorok Daniel kaže, međutim, da umjesto Božje slave Boga Abrahamova, sam Antikrist će sjediti u Svetinji nad Svetinjama, onečišćavajući je.

Ono što je prorok Daniel vidio će se dogoditi u naše vrijeme.

“Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad svetima. Znaj i razumij: Od časa kad izađe riječ ‘Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem’ pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice, i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme. A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad i Svetište: svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja. I sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu: au polovici sedmice prestat će žrtva i prinos: na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika.” (Daniel 9,24-27)

“Jao, jer velik je dan ovaj, slična mu ne bî! Vrijeme je nevolje za Jakova, al ‘će se izbaviti iz nje.” (Jeremija 30,7)

U 9. poglavlju Danielove knjige čitamo proročanstvo o dolazećem posljednjem vremenu. Novi Zavjet ga naziva Velikom nevoljom, a Stari zavjet ga naziva “vrijeme Jakovljeve nevolje”, ali oboje govore o istom događaju. Ovaj događaj će trajati 7 godina, a dogodit će se nakon Uznesenja, koje će označiti početak 7 godina nevolje.

Danielovih 70 sedmica je stavljeno na čekanje kada je Isus Mesija umro na križu. Ta ista 70. nedjelja će ponovno početi kada se dogodi Uznesenje Crkve, za kojom će uslijediti događaj Jakovljeva nevolja, to jest Velika nevolja iz Mateja 24. Danielu je dana vizija daleke budućnosti, koja ukazuje na vrijeme kada će se židovski Hram ponovno izgraditi. Hram u Jeruzalemu su uništili Rimljani 70. godine po Kristu, i gotovo 2.000 godina leži u ruševinama, osim dijelova hramskih zidova i nekih temelja koji su ostali. Istraživači biblijskih proročanstava su dugo nagađali hoće li se izgraditi Hram po treći put. Ali Daniel 9, stih 27, jasno predviđa ponovno izgrađeni Hram u posljednjim vremenima. U našem vremenu.

Ovaj Treći Hram će preuzeti bezakonika, poznat pod imenom Antikrist, u točno trećoj i po godini od početka vremena Jakovljeve nevolje. Ovo neće biti Gospodnji Hram, slava Božja neće tu obitavati.

Zato, molite za Židove koji će biti prevareni vjerujući da će Treći hram biti Hram Gospodnji, jer to neće biti ni u kom slučaju. Bit će Hram samog Sotone, kao što je Daniel spremno ukazao tisućama godina ranije.

U Novom zavjetu, kada Isus govori o izgradnji Hebrejskog Hrama, upozorava Židove “neka bježe u gore” kada se dogodi da Antikrist sjedne u Hramu. I koga Isus citira kada daje ovo upozorenje? Pa nikog drugog do proroka Daniela!

“Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije: koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće; i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu! A jao trudnicama i dojiljama u one dane! I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom, jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti.” (Matej 24,15-21)

U ovome se ogleda potpuno slaganje između Starog i Novog zavjeta o proročanstvu koje će se dogoditi u našem vremenu. Koliko je strašno i uzbudljivo živjeti u posljednjoj generaciji pred Uzašašće.

Jeste li vi spremni za ono što dolazi?

Autor: Geoffrey Grider; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Nowtheendbegins.com