Biblijska kazna za preljub
Foto: Pixabay

Starozavjetna biblijska kazna za preljub je bila smrt. Danas Biblija ne predlaže nijednu takvu kaznu za preljub. Preljub može biti oprošten. 

Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, vrlo je važno da se razjasni razlika između Starog i Novog Zavjeta. Pod starozavjetnim zakonom danom Izraelu kao teokracija, kazna za preljub je bila smrt (Levitski zakonik 20,10).

U Novom zavjetu Isus je uveo novi zakon. Plaća za grijeh je i dalje vječna smrt (Rimljanima 6,23), ali preljub više ne iziskuje civilnu smrtnu kaznu. Moderni kršćani ne žive pod starozavjetnom teokracijom i nije im zapovjeđeno da čine zlo onima koji čine grijeh.

Starozavjetni zakoni nabrajaju nekoliko čina kažnjivih smrću, uključujući preljub. “Čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda neka se kazni smrću – i preljubnik i preljubnica.” (Levitski zakonik 20,10)

Kazna za preljub se odnosila na muškarca i ženu

Važno je primijetiti da se kazna za preljub odnosila na obje strane. Nisu postojali različiti standardi kojim bi se dozvolilo švrljanje muškarca; bio je kažnjavan zajedno sa ženom. Ovaj, i drugi zakoni koji se tiču ​​seksualnog nemorala u 20. poglavlju Levitskog zakonika, povezani su s potpunim moralnim odvojenjem Izraela od drugih nacija.

Kananci su bili poznati po raspuštenosti, između drugih stvari, Bog je želio da Izrael bude svet, ili “odvojen” od njih (stihovi 22-24). Opet, ovaj zakon je dan Izraelu kao dio Mojsijevskog zavjeta. Crkva nije Izrael, i ne živimo pod Starim zavjetom.

Čin preljuba ima određenu kaznu

Danas Biblija ne predlaže nijednu takvu kaznu za preljub. Međutim, čin preljuba ima određenu kaznu. Seksualni grijeh je prijestup počinjen protiv vlastitog tijela (1. Korinćanima 6,18). Knjiga Izreka upozorava na posljedice preljuba: gubitak časti i snage (Izreke 5,9-11), uništen ugled (Izreke 5,14), ropstvo i smrt (Izreke 5,22-23), samo-uništenje (Izreke 6,32), i osveta ljubomornog muža (Izreke 6,34).” Može li tko nositi oganj u njedrima a da mu se odjeća ne upali? Može li tko hoditi po živom ugljevlju a svojih nogu da ne ožeže? Tako biva onomu tko ide k ženi svoga bližnjega: neće ostati bez kazne tko god se nje dotakne.”(Izreke 6,27-29)

Izreke također opisuju karakteristike preljubnika: nazvan je lakovjernim i nerazumnim (Izreke 7,7) i uspoređen je sa životinjom uhvaćenom u zamku i onda zaklanom (Izreke 7,22-23). “Nerazuman je, dakle, tko se upušta s preljubnicom: dušu svoju gubi koji tako čini.” (Izreke 6,32) Na kraju, pisac Izreka dolazi do strašno svirepog zaključka o preljubu: “Jer je mnoge smrtno ranila i oborila, i mnogo je onih što ih je pobila. U podzemlje vode putovi kroz njenu kuću, dolje u odaje smrti.”(Izreke 7,26-27)

Kazna za preljub
Foto: Pixabay

Grijeh preljuba je opasan, no nije isključen iz Isusovog obećanja oproštenja

Čitanje ovih upozorenja u Izrekama treba biti dovoljno da utjera strah u bilo čije srce. Koliko god drastičan starozavjetni zakon bio povodom preljuba, duhovne posljedice su čak i gore. Na sreću, grijeh preljuba nije isključen iz Isusovog obećanja oproštenja.

Možemo se osvrnuti na priču u Ivanu 8, kada je Isus razgovarao sa preljubnicom – uhvaćenom u samom činu, koju su dovukli do Njega farizeji – da bi vidjeli Božje srce prema osobi uhvaćenoj u zamci grijeha. Farizeji su bili rado spremni izvršiti istu nemilosrdnu kaznu na ženi (ali ne i na muškarci), a Isus ih je ukorio podsjećajući ih da su i oni grešni kao i ona. Onda, kada su svi otišli s tog mjesta, On je nježno upitao: “Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče: Nitko, Gospodine. Reče joj Isus: Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti. “(Ivan 8,10-11)

Isus je pun milosti i istine (Ivan 1,14). On govori ženi da prestane činiti preljub i oprašta joj. Ovo je predivna slika onoga što piše u Ivana 3,17 “Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.” Kazna za preljub, ili bilo koji drugi grijeh, se briše kada prihvatimo Kristovo otkupljenje te kazne za nas.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.

PROČITAJTE JOŠ: