Dok se ljudi diljem svijeta navikavaju na društveno udaljavanje, karantene i izolacije na nekoliko tjedana, kršćani mogu pronaći mir čitanjem Božje riječi. 

Donosimo neke od korisnih biblijskih citata protiv straha i tjeskobe koje trebate zapamtiti i moliti nad vašim obiteljima i zajednicom: 

Izaija 35,4 – kada ste puni straha

„Recite preplašenim srcima:
»Budite jaki, ne bojte se!
Evo Boga vašega,
odmazda dolazi, Božja naplata,
on sam hita da nas spasi!«“. 

VIDI OVO: Trebaju li se kršćani bojati koronavirusa?

Ivan 14,27 – Kada nemate mira te ste u strahu

„Mir vam ostavljam,
mir vam svoj dajem.
Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje.
Neka se ne uznemiruje vaše srce
i neka se ne straši“. 

Jošua 1,9 – Kada ste obeshrabreni

„Odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj“. 

Matej 6,34 – Kada se bojite za budućnost

„Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova“. 

VIDI OVO: 5 oružja protiv straha koja nam je Bog dao

Izaija 43,1 – Božje obećanje za vaš život 

„Sada ovako govori Jahve, koji te stvorio, Jakove,
koji te sazdao, Izraele:
»Ne boj se, jer ja sam te otkupio;
imenom sam te zazvao: ti si moj!“. 

Psalam 23,4 – Utješno Božje obećanje

„Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.“.  

Psalam 34,5 – Obećanje izbavljenja

„Tražio sam Jahvu, i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga“. 

Psalam 94,19 – On je naša radost

„Kad se skupe tjeskobe u srcu mome,
tvoje mi utjehe dušu vesele“. 

VIDI OVO: 10 Božjih odgovora na strah

Rimljanima 8,38-39 – Nikada nećemo moći biti odvojeni od Božje ljubavi

„Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.“. 

Psalam 27,1 – Božje obećanje da će uništiti strah

„Jahve mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Jahve je štit života moga:
pred kime da strepim?“.

1. Petrova 5,6-7 – Poziv da Mu se predamo

„Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.
Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.“. 

1. Ivanova 4,18 – Poziv da se prestanemo bojati

„Straha u ljubavi nema,
nego savršena ljubav izgoni strah;
jer strah je muka
i tko se boji, nije savršen u ljubavi“. 

VIDI OVO: Kako nadvladati napade panike i straha? Ova molitva vam može pomoći!

Izaija 41,10 – Bog će nas osnažiti

„Ne boj se, jer ja sam s tobom;
ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj.
Ja te krijepim i pomažem ti,
podupirem te pobjedničkom desnicom“. 

Filipljanima 4,6-7 – Molite za sve oko čega se bojite

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.“. 

Ponovljeni zakon 31,8 – Bog je uvijek s nama. 

„Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!“.