15 biblijskih stihova koje kršćani trebaju znati napamet

Koje biblijske stihove kršćani trebaju znati napamet?

Ako ste tek obraćeni kršćanin, mladi kršćanin ili ako nikad niste učili napamet stihove iz Pisma, ovo su prvih 15 biblijskih stihova i kratkih odjeljaka, koje bih ja prvo naučio.

1. “U početku stvori Bog nebo i zemlju.” Post 1,1

Prvi stih Biblije nas upoznaje s Bogom koji je oduvijek postojao i postojat će zauvijek. On je stvorio nebo i zemlju silom svoje riječi, što je bilo temelj stvaranju čovječanstva na Njegovu sliku.

2. “Jahve prođe ispred njega te se javi:” Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja nego kažnjava opačinu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena.” Izlazak 34,6-7

Mojsije je zatražio da vidi Gospodina, zato ga je Gospodin postavio na pećinu i prekrio ga rukom dok je prolazio pored njega u svojoj slavi. Dok je prolazio pored Mojsija, objavio je ove istine o sebi. Ovi stihovi su središnje otkrivenje Božjeg karaktera, a biblijski pisci ih citiraju u Brojevima, Nehemiji, Psalmima, Jeremiji, Joelu i Joni.

3. “Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!” Ponovljena Zakon 6,4-5

Mojsijeva objava nas uči i o karakteru i jedinstvenosti Boga. Kada ispovjedimo ovim stihovima da je Bog jedan, mi ispovijedamo da je samo On Bog i da nema nikoga kao što je On. Onda Mojsije prikazuje ekskluzivno zavjetno pravo koje Gospodin ima nad našim srcima i životima.

4. ”U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješi.” Psalam 119,11

Najduže poglavlje u Bibliji objavljuje ljepotu Božje riječi i njenu preobražavajuću ulogu u našim životima. Psalam 119,11 nas podsjeća da kada Božju riječ pohranimo u naša srca, ona doprinosi našoj borbi protiv grijeha u nama.

5. “Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.” Izaija 53,6

Kako bismo ispravno razumjeli poruku Biblije, moramo shvatiti Isusovu zastupničku smrt za sve ljude. Izaijino 53. poglavlje, pisano prije sedamsto godina, će se obistiniti na Božjem vjernom slugi.

6. “Isus im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! 19 Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga 20 i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! ” “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” Matej 28,18-20

Matej je zabilježio ove posljednje Isusove riječi. Govoreći svojim učenicima prije nego što se uzašao na nebo, Isus im je zapovjedio da nose Evanđelje svakoj naciji na zemlji, krštavajući one koji vjeruju i učeći ih da budu poslušni Isusovim riječima. Dok čitamo, proučavamo i pamtimo stihove Velikog poslanja, sjetimo se da smo pozvani pridružiti se Isusu u Njegovoj misiji, tako da više ljudi mogu postati Njegovi učenici.

7. “Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” Ivan 3,16

Ovaj stih je važio za najpopularniji stih u našoj kulturi godinama, s razlogom. Isus, govoreći o vremenu svog raspeća, govori Nikodemu da će se to dogoditi zato što je Bog u svojoj ljubavi želio donijeti život onima koji propadaju. Ovaj stih nas uči o Božjoj ljubavi, Isusovom božanstvu, i da mi dobivamo nov život samo kroz vjeru.

8. “Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” Ivan 14,6

Naša kultura često prikazuje averziju prema jedinstvenim istinama kršćanstva, što znači da bi ih mi trebali znati razumjeti i objasniti. U ovom jednostavnom i izravnom tekstu, Isus objašnjava da je On jedini put do Oca. Kroz Njegov život, smrt i uskrsnuće, On stvara put da grešni ljudi spoznaju vječnu nadu koja nam je ponuđena od strane našeg milostivog Boga.

9. “Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.” Rimljanima 6,23

U ovoj sažetoj izjavi apostola Pavla, on nas podsjeća da ako stanemo pred Boga s našim djelima, iskusit ćemo smrt. Ipak, Bog nam pruža nešto što nikada nećemo moći zaraditi – vječni život. Ovaj stih uzdiže milost Boga i podsjeća nas na uzaludnost vjerovanja u našu dobrotu.

10. “Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.” Rimljanima 8,28

Svaki kršćanin treba duboko vjerovati u Božja obećanja kada dođu životne oluje. Rimljanima 8,28 je obećanje čvrsto kao stijena, da Bog sve ono kroz što prolazimo koristi za naše dobro. Kršćanin koji prolazi kroz kušnje i nevolje se može čvrsto držati ovog obećanja, i podsjetiti se Božje dobrote i providnosti.

11. “Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima.” 1. ​​Korinćanima 15,3-4

Ove dvije istine objavljuju središnju istinu evanđeoske poruke, tako da ih kršćani trebaju znati, razumjeti i prionuti za njih. Pavao nas podsjeća da je Isus umro umjesto nas noseći naše grijehe, bio pokopan, uskrsnuo je i nikad neće iskusiti smrti. Kršćanin ne treba nikada ići iznad ove istine o kojoj Pismo otpočetka svjedoči. Bez života, smrti i uskrsnuća Isusova, mi ne možemo nositi Radosnu vijest grješnicima.

12. “Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.” 2. Korinćanima 5,21

U srcu kršćanske poruke stoji velika razmjena. Isus je uzeo na sebe naše grijehe i dao nam je svoju savršenu pravednost. Za osobu ujedinjenu s Kristom u vjeri, više ne stojimo pred Bogom u prljavim haljinama naših grijeha, već smo obučeni u Kristov savršen život. Ovaj jednostavni stih nam može pomoći da razumijemo, da se radujemo i objasnimo Radosnu vijest.

13. “Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!” Galaćanima 5,16

Kada želimo rasti u milosti i spoznaji Krista, borit ćemo se sa željama našeg grešnog tijela. Umjesto da popuštamo tim željama ili da zakoračimo u legalizam koji nas sakati, Pavao govori da bi svaki korak našeg života trebao biti u korak s Duhom, kako ne bi udovoljavali tijelu. Ovaj stih nam pomaže da vidimo ulogu Duha u našim životima te spoznamo slobodu koja dolazi od svjesnog hodanja s njim svakog dana.

14. “Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.” Efežanima 2,8-10

Stihovi o besplatnoj Božjoj milosti ispunjavaju ovu listu stihova, jer nikad nećemo prerasti potrebu za njom. Ovdje nas Pavao podsjeća da naše spasenje nije zbog naših dobrih djela, već zbog milosti koju imamo po vjeri u Krista. Kada sam učio ove stihove, dok sam odrastao, uvijek bi zastali na devetom stihu, i zato sam propustio divne vijesti o tome kako nas milost mijenja. Nismo spašeni zbog dobrih djela, već smo spašeni za dobra djela. Ovi stihovi nam pomažu shvatiti vezu između besplatnog spasenja i preobrazbe koju ono ima na naš život.

15. “Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.” Filipljanima 4,6-7

Svaki kršćanin se bori s poteškoćama, brigama, uznemirenošću i bolima. Ovdje nas Pavao uči kako da se prestanemo valjati u njima i umjesto toga da se molimo. Ovo je samo po sebi radosna vijest, jer ovo znači da Bog želi čuti što nas boli i s čim se borimo. Poziva nas da mu donesemo i položimo na Njega naše najdublje strahove. Zauzvrat Bog nam daje mir koji nas čuva. Spremanje ovih stihova u našem srcu će nas podsjetiti da se molimo u vrijeme potrebe.

Autor: Scott Slayton; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: