U ovim biblijskim stihovima se krije tajna braka

Vladeta Jerotić, istaknuti liječnik, neuropsihijatar i književnik iz Srbije, kaže da se u ovim biblijskim stihovima krije tajna braka koji se nikada neće raspasti.

Napisao ih je apostol Pavao, a nalaze se u Prvoj poslanici Korinćanima 13:

Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči.

Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam!

I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo.

Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.

Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice!

biblijski stihovi brak
Foto: Pexels

Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Pitanje je kako ispunjavamo to što je apostol Pavao kao svjedok ljubavi govorio. Uvijek je lakše govoriti, nego biti u ljubavi

Oblici ljubavi (tri najčešće): ljubav prema roditeljima, ljubav prema djeci, ljubav prema partneru. Naravno, postoji ljubav prema Bogu. Ljubav prema domovini, profesiji…

Ljubav treba njegovati. Imamo duhovnu ljubav, intelektualnu, emotivnu i fizičku. Neću rangirati, svaka od tih ljubavi je bitna.

Četiri komponente nikad nisu zadovoljene jer idealnog braka nema. 

Naravno, najteže je uskladiti emotivni život. Intelektualni, najlakše. Čim primijetite da u braku jedna od ovih komponenti slabi, odmah njegujte neke druge (sve četiri treba). Ne zapuštajte tjelesnu ljubav, naročito u srednjim godinama”, savjetuje slavni srpski akademik.