Bit ćete nagrađeni od Boga ako …

Bit ćete nagrađeni od Boga ako tražite Njegove lice za više mudrosti, snage i svetosti. Vaš trud za Njega neće biti uzalud.

Često čujemo da sve što primamo od Boga je “nezasluženo”. Drugim riječima, ne možemo učiniti ništa da nešto dobijemo. Naravno, spasenje nije zarađeno. Nismo ga primili zbog naših, već Kristovih zasluga. Ono je dar. Ali izbori koje donosimo na našem putu vjere imaju posljedice. Da to nije bio slučaj, Pavao nikad ne bi rekao:

“Bog će uzvratiti svakome po djelima: onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni; buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba!” (Rimljanima 2, 7-8)

Razmotrimo muškarce i žene vjere koji su otišli prije nas: koliko je njih provelo dane i noći moleći se i tražeći Božje lice za više mudrosti, snage i svetosti? Jesu li to primili? Imamo spise za dokaz da jesu.

Bit ćete nagrađeni od Boga ako …

“A bez vjere, nemoguće je biti ugodan Bogu, jer onaj tko se približi Bogu treba još i vjerovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga traže.” (Hebrejima 11, 6)

Stvar je u tome što moramo biti svjesni da imamo odgovornost da i dalje tražimo milost koja nam je slobodno dana. Ako nam je dodijeljeno spasenje a nismo ga zaslužili, imamo odgovornost živjeti to spasenje (biti sol i svjetlo Kristovo). A to doista nije teško jer “božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.” (2. Petrova 1, 3)

Je li ljudi koji iskreno traže Božje lice primaju “nagrade” za svoju vjernost? Da. Oni koji su tražili Boga, Njegovu snagu da savladaju slabosti svog tijela, iskusili su zajedništvo s Njim koje nisu mogli primiti ni na koji drugi način. Ako želimo Duha Svetoga, Krist kaže da ga zamolimo. Ako želimo više mudrosti i znanja, moramo to tražiti.

Ne možemo se lijeno smjestiti i očekivati ​​da ćemo dobiti ono što nam je potrebno. Kršćanstvo nije pasivna religija. Naša je odgovornost da Ga nastavimo slijediti i ustrajati u službi za Njega, svakodnevno Ga moleći za snagu koja će nam pomoći da hodimo putem života.

“Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.” (Matej 6, 33)

Koja je svrha nagrađivanja?

Biblija više puta spominje nagrade na nebu (Matej 5, 12; Luka 6, 23; 1. Korinćanima 3, 14; 9, 18). Ali zašto su nagrade potrebne? Kako ćete biti nagrađeni od Boga?

Nakon prihvaćanja Isusa u život, dobivamo baštinu na nebu, ali na zemlji se naša vjera iskušava i daje hvalu, slavu i čast dok se Krist ne pojavi (1. Petrova 1, 3–9). Stvari koje radimo u ovom životu nosimo sa sobom u nebo, ako su izgrađene na temelju – Kristu.

Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom – svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati. Ostane li djelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao. Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj. (1. Korinćanima 3, 11-15)

Nagrade koje dobijemo na nebu nisu poput nagrada koje zarađujemo ovdje na zemlji. Skloni smo materijalnom razmišljanju, ali te su stvari samo prikazi stvarnih nagrada koje ćemo dobiti na nebu. Svaka nagrada ili čast koju dobijemo na nebu bit će nam dragocjeni, jer nose težinu i smisao našeg odnosa s Bogom i podsjećaju nas na ono što je učinio kroz nas na zemlji.

Mnogo je razloga zbog kojih se ljudi žrtvuju i rade za Boga. Neki to čine da poboljšaju svoje samopoštovanje ili steknu dobru reputaciju. Ali Biblija kaže da postoji samo jedan zdrav razlog za žrtvu za Krista: za ime Njegovo. Sadašnja žrtva jednaka je budućim nagradama. Sve što ste iskreno učinili za Njegovo kraljevstvo, Bog će nagraditi.

NAJNOVIJE!