Blažena sigurnost koju vjernici imaju u trenutku smrti
Foto: Freepik.com

Blažena sigurnost koju vjernici imaju u trenutku smrti je da ih ništa ne može odvojiti od Božje ljubavi. Smrt su vrata što vode u Božju prisutnost.

I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu. (Luka 23, 46)

U posljednjoj Isusovoj izjavi s križa nalazimo dokaz da u zajedništvu s Bogom možemo biti stalno, bez obzira na mjesto ili okolnosti u kojima se nalazimo. Krista je na križu okruživala bijesna gomila, neizmjerne patnje su mu mučile tijelo, no ipak, bio je u zajedništvu s Ocem!

Možemo uživati u zajedništvu s Bogom koje imamo po vjeri

To je jedno od najdivnijih istina koju nam ova izjava otkriva. Naša je privilegija uživati u zajedništvu s Bogom, bez obzira na okolnosti koje nas okružuju. Takvo zajedništvo s Bogom imamo po vjeri, a na vjeru ne mogu utjecati materijalne stvari.

VIDI OVO: Posljednje riječi umirućih ljudi: Kako izgleda smrt vjernika?

Bez obzira u kakvoj se okolini nalazio, možeš uživati u zajedništvu s Bogom. Tako su i tri Hebreja, unatoč zatočeništvu u užarenoj peći, bila u zajedništvu s Bogom, kao što je i Daniel u lavljoj jami, kao i Pavao i Sila u zatvoru u Filipima, kao i Spasitelj na križu, tako možeš i ti! Iako je Kristova glava bila okrunjena trnjem, počivala je na Očevim rukama!

Trebamo li se plašiti trenutka smrti?

Upravo nam o tome i govori naš tekst: zajedništvo s Ocem u trenutku smrti. Čega se onda plašiti, dragi vjerniče?

Kada je David u Starome zavjetu mogao reći: ”Pa, da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer si ti sa mnom.” (Psalam 23, 4), vjernici se sada nikako ne bi trebali bojati, sada kada je Krist izvadio smrti žalac!

Smrt za nevjernike može predstavljati užas

Smrt za nevjernike može predstavljati užas nad užasima, ali kršćanima smrt samo predstavlja vrata što vode u Božju prisutnost. Naša duša se u samrti, kao i u životu instiktivno okreće Bogu.

VIDI OVO: ZASTRAŠUJUĆE: Ovo su posljednje riječi ljudi koji su umrli bez vjere u Boga

U trenutku smrti mi možemo reći: ”Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj”. Dok smo na ovoj zemlji, nemamo mira niti odmora osim u Božjem naručju, a kada krenemo na drugi svijet naša najvatrenija želja je biti s NJIM.

Blaženu sigurnost imaju samo vjernici

Kada se duša vjernika sprema napustiti ovaj svijet, baca se u naručje ljubavi, kao što se rijeka nakon dugog puta ulijeva u more. Ništa na ovome, niti na onome svijetu ne može zadovoljiti naš duh, osim Boga.

Vrlo je žalosno stanje nevjernika koji umire, jer ovu blaženu sigurnost imaju samo vjernici. Nevjernici će također doći u Božje ruke, no to će biti na njihovu žalost, na ne na radost. Oni će uvidjeti kako je strašno pasti u ruke Boga života (Hebrejima 10, 31). Past će u ruke pravde, a ne u ruke ljubavi!

Autor: A. W. Pink