Kad je kćer jednog mog prijatelja nenadano preminula rekao sam mu da će imati mnogo pitanja i teškoća. Jedna od tih teškoća biti će misao da ju nikada više neće vidjeti. 

„Da, baš sam to mislio“, rekao je, „I razmišljao sam da nikada više neću čuti njezin glas“. 

„Želim da znaš da to nije istina“, rekao sam, „Vidjet ćeš ju ponovno. Ponovno ćeš čuti njezin glas. Bit ćeš s njom ponovno po uskrsnuću“. 

To je Božje obećanje za sve nas. I zbog toga kao kršćani mi imamo nadu. Sve ne završava kada napustimo ovu zemlju. 

Kada je Lazar preminuo, Isus je rekao njegovoj sestri Marti: „Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?“ (Ivan 11,25-26). 

VIDI OVO: Nada koju Isus daje

Drugim riječima: „Marta, slušaj, smrt nije kraj“. Mi trebamo živjeti na obećanjima, a ne na objašnjenjima i ne bismo trebali provoditi previše vremena pitajući se zašto. Nema ništa loše u tome da Boga pitamo zašto, naravno. No, nemojte nužno očekivati odgovor. 

Bog kaže: „Jer misli vaše nisu moje misli i púti moji nisu vaši púti (…) Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli“ (Izaija 55,8-9). 

Da, naši fizički životi će jednoga dana prestati. No svatko od nas je duša u tijelu i živjet ćemo vječno. I prema Bibliji, jednog dana će Raj doći na zemlji. Zemlja i Nebo postat će jedno. 

Bog ima budućnost i nadu za svakog tko Ga slijedi. Zbog toga, u prividno beznadnom svijetu, mi možemo imati nade.  

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org