Može li se Boga naći izvan kršćanstva?

Postoje neke dodirne točke između najvećih svjetskih religija, ali postoje i ogromne razlike. Može li se Boga naći izvan kršćanstva?

Na prvi pogled čini se da tri glavne svjetske religije: kršćanstvo, judaizam i islam štuju istog Boga – Boga Abrahama, hebrejskog nomada. No, svi kršćani ne dijele ovo gledište. Dvije druge velike religije imaju različit stav prema ideji Boga: u hinduizmu postoji niz bogova i božica, dok u budizmu uopće nema boga – vjernici slijede Budino učenje.

Može li se Boga naći izvan kršćanstva?

Kršćani govore o Bogu na jedinstven način: on je Otac, Sin i Duh Sveti. Ovo je poznato kao Trojstvo. Kao Otac je Stvoritelj svega, svemoćan i sveznajući; kao Sin, on je Isus Krist – Bog u ljudskom obliku koji je živio na Zemlji prije 2000 godina; kao Duh Sveti je nevidljiv, ali prisutan u vjernicima diljem svijeta.

Kršćanstvo je izraslo iz židovske vjere – obje religije dijele iste korijene. Dijelimo i Božju Riječ – ono što kršćani zovu Stari zavjet. Vjerujemo da je Bog kojega štujemo onaj koji je objavljen u Starom zavjetu, pa je stoga isti Bog kojeg štuju Židovi. Međutim, judaizam ne priznaje Trojstvo i odbacuje ideju Isusa Krista kao Sina Božjega. Prvi kršćani bili su Židovi koji su počeli slijediti Isusa i Njegovo učenje.

U islamu muslimani priznaju Isusa kao proroka i Božjeg poslanika, ali ne i kao Boga. Ono što je najvažnije: muslimani vjeruju da je koncept Boga kao Trojstva ozbiljno pogrešno predstavljanje.

Samo kršćani imaju Boga Spasitelja

Biblija počinje priznavanjem Boga Stvoriteljem svega: “U početku je Bog stvorio nebo i zemlju” (Postanak 1, 1). Isus, Sin Božji i druga osoba Trojstva, također je bio blisko uključen u stvaranje svemira (Ivan 1, 3). Postanak 1, 2 također bilježi ulogu Duha Svetoga u stvaranju: “Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.”

Bog je Trojedini: Otac, Sin i Duh Sveti. Iako je Bog jedan (Ponovljeni zakon 6, 4-5), On postoji u tri osobe, a Isus to potvrđuje kada je zapovijedio učenicima da krštavaju u ime Oca, Sina i Duha Svetoga ( Matej 28, 19-20).

Bog je ljubav (1. Ivanova 4, 8). Njegova savršena ljubav izražena je kroz Isusa, u Njegovoj poniznosti i služenju (Filipljanima 2, 1-11), a osobito kroz to što je položio svoj život kao plaću za naše grijehe (Ivan 15, 13; 2. Korinćanima 5, 21).

Biblija nam govori da smo svi sagriješili, čineći ono što Bogu nije ugodno. Zbog našeg grijeha zaslužujemo Božji gnjev i sud. Zato nam je potreban Spasitelj!

Isus Krist je došao na zemlju i umro umjesto nas. Isusova smrt bila je žrtva pomirnica za naše grijehe. Isus je umro da plati kaznu za naše grijehe ( Rimljanima 5, 8 ). Isus je platio cijenu kako mi ne bismo morali.

“Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” (Ivan 14, 6)

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. (Djela 4, 12)

Religije ne samo da poučavaju različite stvari o tome tko je Bog, već i kako “dolazimo do njega”. Budizam predlaže osmostruki plemeniti put, islam 5 stupova, a kršćanstvo Radosnu vijest o Isusu Kristu. Stoga, reći da sve religije vode k Bogu nije samo neprosvijetljeno, već je i netočno.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!