Bog na našoj strani

Što znači da je Bog na našoj strani? Prije svega, znači da nikada nismo sami, bez obzira s kakvim problemom se susrećemo.

Ta on je rekao: “Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.” Zato možemo pouzdano reći: Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem: što mi tko može? (Hebrejima 13, 5-6)

Bog nas nikada neće napustiti da sami riješimo svoje probleme. Želi nam pomoći i ojačati nas.

Bog je na našoj strani

Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji. (Psalam 46, 1)

Prve riječi ovog psalma najavljuju njegovu temu: Bog je naše utočište – naša tvrđava i sklonište. Bog je i naša snaga, naša pomoć – Onaj koji se nosi s opasnostima koje nas okružuju. A budući da je Bog naše utočište i pomoć, nemamo se čega bojati, čak i ako se nađemo u užarenoj peći nevolja.

Skupina Isusovih sljedbenika jednoga se dana uplašila za svoj život na brodu usred oluje. Tada je njihov Učitelj ustao i rekao vjetru i moru: “Utihni! Umukni” Vjetar je prestao. “Tko je ovaj?”, pitali su. “Čak se i vjetar i valovi pokoravaju njemu!” (vidi Marko 4, 35-41)

Svemogući Bog bio je u toj lađi kao njihov pomoćnik; Bog Jakovljev bio im je utočište.

Naša je vjera uvijek podvrgnuta olujama i potresima

Bog je svemoguć i suveren. On ne samo da je stvorio sve stvari, već sve i održava. Budući da je Bog sveznajući, On zna sve o nama i našoj situaciji. Zna buduće prepreke koje još nismo ni vidjeli i zna najbolji način da ih prebrodimo. Dao je sve potrebne odredbe da bismo bili pobjednici. Budući da je Bog ljubav, ljubav je temeljni motiv svega što On čini (vidi 1. Ivanova 4, 16). Koliko god se situacija čini sumornom, ništa nije toliko snažno da nas može odvojiti od Božje ljubavi.

On traži ljude koji su mu voljni vjerovati za pobjedu u svakoj situaciji, a ne zastrašeni podsmijehom, prijetnjama ili preprekama koje ih okružuju.

Danas budite sigurni da s Bogom na vašoj strani nijedno oružje oblikovano protiv vas neće napredovati. Posvetite se služenju i slijeđenju Njega, kamo god vas On vodio. U svim okolnostima, bez obzira koliko bile strašne, naš nepromjenjivi Bog naše je utočište i snaga.

PROČITAJTE JOŠ: