Sjedi li Bog doslovno na prijestolju?

Jeste li ikada zastali i razmišljali o Božjem prijestolju? Iako često čitamo ili čak pjevamo o tome, što vam pada na pamet kada razmišljate o Božjem prijestolju?

Kada većina ljudi pomisli na prijestolje, to obično uključuje mjesto za sjedenje i nekoga tko sjedi na njemu. No znači li to da Bog doslovno sjedi na prijestolju ili je to više figurativne prirode?

Bilo doslovno ili figurativno, na što ćemo odgovoriti za trenutak, ono što sigurno znamo jest da ćemo jednog dana stati ispred Božjeg prijestolja. 

Sjedi li Bog doslovno na prijestolju? U Svetom pismu postoje trenuci kada se Božje prijestolje može činiti doslovno, a ponekad se Božje prijestolje može činiti metaforičkim. U nastavku slijedi primjer za oboje. 

Primjeri u kojima izgleda kao da Bog doslovno sjedi na prijestolju

„One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište. Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio.“ (Izaija 6, 1-2)

„I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede. Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja duga slična smaragdu.“ (Otkrivenje 4, 2-3)

Ova dva opisa Božjeg prijestolja, jedan koji je vidio Izaija i onaj koji je vidio Ivan, uzrokuju da želite implicirati da Bog doslovno sjedi na prijestolju. Ovo su vrlo detaljne vizije koje prikazuju prizor Boga koji sjedi na prijestolju, što je razlog zbog kojeg može izgledati da Bog doslovno sjedi na prijestolju, dok čitamo ove stihove. 

Primjeri u kojima Božje sjedenje na prijestolju izgleda metaforički

„Ovako govori Jahve: “Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama! Kakvu kuću da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivališta?“ (Izaija 66, 1)

„A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga!“ (Matej 5, 34-35)

U ovim se biblijskim stihovima ne ostavlja dojam o tome da Bog doslovno sjedi na svome prijestolju. Zapravo, zbog toga prijestolje izgleda više kao mjesto stanovanja nego kao stvarno mjesto za sjedenje. Možda biste mogli tvrditi da samo upotrijebite ova dva stiha da cijelo nebo predstavlja Božje prijestolje jer je to Njegovo prebivalište.

Zaključak?

Božje prijestolje predstavlja Njegovo veličanstvo i slavu, ali također predstavlja Njegovu moć, kontrolu i vlast. Onaj koji sjedi na prijestolju je taj koji je glavni, jer je prijestolje sjedište moći. Budući da Bog sjedi na prijestolju, On ima potpunu vlast i pravo činiti što želi. On je najviši autoritet, a svaka druga vlast Mu je podređena. Moglo bi se reći da zapravo nije važno je li Božje prijestolje doslovno ili figurativno, jer su njegova moć i autoritet stvarni i jednog dana ćemo stati ispred Njegovog prijestolja, kako bismo položili račun. 

Hoćemo li stajati doslovno ispred prijestolja?

Biblija je jasna da ćemo svi jednog dana morati položiti račun za svoje živote. Svi ćemo se pojaviti ispred suda. 

„A ti, što sudiš brata svoga? Ili ti, što prezireš brata svoga? Ta svi ćemo stati pred sudište Božje.“ (Rimljanima 14, 10)

„I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.“ (Otkrivenje 20, 11-12)

Kada Biblija govori o sudu, Ona prikazuje prizor onoga koji je Sudac, koji uvijek sjedi i onih koji dolaze ispred Suca, koji obično stoje ispred Njega. Obično na sudu kada se pročita presuda ili izrekne kazna, optuženik stoji ispred suca. Vjerojatno ste čuli da se na sudu kaže “Hoće li optuženi ustati?”. To je slično onome što će se dogoditi na Sudu, jer ćemo svi stati ispred Božjeg prijestolja, kako bismo čuli presudu. Za one koji su u Kristu, ovo neće biti sud grijeha, jer su naši grijesi suđeni u Kristu. 

Ovo će biti nagrada za ono što ste učinili otkako ste spašeni. Za one koji ne poznaju Krista, ovo će biti sud grijeha. Ne znam sa sigurnošću je li prijestolje koje se spominje za presudu doslovno ili figurativno, ali u ovom slučaju priklonio bih se doslovnom prijestolju. Biblija izjavljuje da će se svako koljeno sagnuti i svaki jezik priznati da je Isus Gospodin. (Filipljanima 2,10-11) Ovo je jedno od onih mjesta gdje bi se to moglo dogoditi, jer će svi stati pred prijestolje i priznati Isusa kao Gospodara svega. 

Prijestolje koje najviše vrijedi

Mogli bismo imati primjere za Božje prijestolje, u doslovnom i figurativnom smislu iz Svetog pisma. Bez obzira na to što je istinito, u vašem životu to nije najvažnije prijestolje na kojem Bog može sjediti. Postoji jedno prijestolje koje je važnije od bilo kojeg drugog prijestolja, a to je prijestolje vašeg srca. Ono što Bog stvarno želi jest sjediti na mjestu autoriteta u vašem životu gdje može usmjeravati vaše putove i nalagati vaše korake. Nevjerojatna stvar u vezi s Bogom je da, iako je svemoćan, neće se prisiliti na prijestolje vašeg srca. Obratite pažnju na ove Isusove riječi:

„Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.“ (Otkrivenje 3, 20)

Isus, Kralj nad kraljevima i Onaj koji ima svu vlast, nježno kuca na vrata tvoga srca. Jednog dana ćemo sa sigurnošću znati hoćemo li vidjeti Boga kako sjedi na doslovnom prijestolju ili ne, ali dok taj dan ne dođe, ako Krist sjedi na prijestolju vašeg srca, onda se nemate čega bojati na dan kada stanete ispred Božjeg prijestolja.

Autor: Clarence L. Haynes Jr.; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: