Hoće li Bog odgovoriti na molitvu osobe koja živi u grijehu?

Bog, koji zna sve, čuje molitve svih nas. Da nije tako, ne bi bio sveznajući (1. Ivanova 3,20). Pravo pitanje je hoće li Bog odgovoriti na molitvu osobe koja živi u grijehu. Za većinu, odgovor je ne.

Grijeh je buntovništvo protiv Boga, i dokle god živimo u grijehu, nismo u Božjoj volji. Ako bi Bog odgovorio na naše molitve, one moraju biti u skladu s Njegovom, a ne našom voljom (1. Ivanova 5,14), a kada griješimo, mi izvršavamo svoju, a ne Božju volju. Dakle, iako Bog čuje sve naše molitve, dok živimo u grijehu, nismo u Njegovoj volji i naše molitve neće biti odgovorene – sigurno ne ako potječu iz grijeha.

S druge strane, Bog sigurno čuje i odgovara na molitve grješnika koji se kaje i traži od Boga da ga očisti od grijeha. Bog je, ipak, pun ljubavi i opraštanja.

IZVOR:Carm.org