Kako Bog ljubavi može podržati postojanje vječnog pakla?

Tema pakla izaziva snažan otpor u ljudskom srcu. Ovaj otpor najčešće se iskazuje pitanjem: “Kako Bog ljubavi može podržati postojanje vječnog pakla?”

Kad bi Pavao odgovarao na ovo pitanje, vjerojatno bi odmah rekao: “Tko si zapravo ti da se pravdaš s Bogom?” ili: “Neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac.”

U prijevodu, stvorenje nema nikakvo pravo sumnjati u Stvoritelja. Ako Bog dozvoljava vječno postojanje pakla, ima za to valjan razlog. Nemamo pravo sumnjati u njegovu ljubav ili njegovu pravednost. Dapače, u Bibliji imamo dovoljno informacija da u vezi s tim Boga opravdamo.

U prvom redu znamo da Bog nije stvorio pakao za čovjeka, nego za đavla i njegove anđele (Matej 25,41).

Također znamo da nije Božja želja da itko pogine, već da svi dođu k pokajanju (2. Petrova 3,9). Ako netko dospije u pakao, Božjem srcu to pričinja veliku žalost.

VIDI OVO: 7 razloga zbog kojih ”dobri” ljudi odlaze u pakao

Problem leži u čovjekovu grijehu. Božja svetost, pravednost i pravda zahtijevaju da grijeh bude kažnjen. Božja odluka glasi: “Ona duša koja zgriješi, ta će i umrijeti” (Ezekiel 18,4). S Božje strane to nije samovolja. To je jedini stav kojeg sveti Bog može zauzeti naspram grijeha.

Bog je mogao ovo pitanje pustiti na miru. Čovjek je zgriješio, zato mora umrijeti.

Ali intervenirala je Božja ljubav. Da čovjek ne bi zauvijek poginuo, Bog se ispružio do krajnjih granica da pribavi put spasenja. Poslao je svog jedinorođenog Sina da kao zastupnik umre za grešne ljude i za njih plati kaznu. Predivna milost Spasitelja na njegovu je tijelu ponijela čovjekove grijehe na križ.

VIDI OVO: Postoji li pakao? Hoće li neki doista provesti vječnost u ognju?

Bog sada nudi vječni život kao besplatan dar svima koji se pokaju za svoje grijehe i uzvjeruju u Gospodina Isusa Krista. On neće spasiti ljude protiv njihove volje. Oni moraju izabrati put života.

Iskreno govoreći, nema ničeg drugog što je Bog mogao učiniti. Već je učinio više nego što se moglo očekivati. Ako ljudi odbiju njegovu besplatnu ponudu milosrđa, nema alternative. Pakao je hotimičan izbor onih koji su odbili nebo.

Potpuno je pogrešno optužiti Boga što dozvoljava trajno postojanje pakla. Takav stav zanemaruje činjenicu da je Bog lišio nebo Onog najboljeg kako ono najgore zemaljsko nikada ne bi upoznalo muke Ognjenog jezera.

Autor: William MacDonald

NAJNOVIJE!