Zašto Bog traži od nas vjeru?

Zašto Bog od nas ljudi traži vjeru? Odakle vjera dolazi i zašto je toliko važna u životu pojedinca?

Biblija često govori o važnosti vjere u poznavanju Boga. Primjerice, Hebrejima 11, 6 kaže: “A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer tko pristupa Bogu mora povjerovati da on jest i da je onaj što nagrađuje one koji ga revno traže.” Ali zašto Bog zahtijeva vjeru?

Jedan od odgovora zašto Bog zahtijeva vjeru je zato što je On naš nebeski Otac. Naš odnos s Njim sličan je drugim odnosima u smislu da uključuje povjerenje u tu osobu, zajedničko vrijeme, ljubav i poštovanje. Budući da ne možemo u potpunosti upoznati drugu osobu, a kamoli beskonačnog Boga, svi odnosi zahtijevaju određeni stupanj vjere (povjerenja).

Što Biblija kaže o vjeri?

Vjera je sigurnost da Bog djeluje, iako to ne možemo vidjeti. Vjera zna da bez obzira kakva je situacija, u našem ili tuđem životu, Bog u njoj djeluje.

Osvjedoči se Izrael i o silnoj moći koju Jahve pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Jahve i povjerova Jahvi i njegovu sluzi Mojsiju. (Izlazak 14, 31)

PROČITAJTE: Možemo li biti dobri bez vjere u Boga?

Vjera je važna jer Bog nije vidljiv čovječanstvu. Hebrejima 11, 1 uči: “A vjera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo.” Ne možemo vidjeti Boga (Ivan 1, 18). Međutim, imamo vjeru u Njega koja nam daje sigurnost.

Odakle dolazi vjera?

Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. (Efežanima 2, 8-9)

Vjera može proizaći samo iz novog srca koje je Bog obnovio; dakle, vjera je Božji dar. To je jedinstven način koji Bog koristi da donese spasenje svom narodu. Svoju vjeru jačamo čitajući Bibliju. Što više uranjamo u Božju Riječ, to više raste naše pouzdanje.

Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. (Rimljanima 5, 1)

Od trenutka kada se pokajemo za sve grijehe i povjerujemo u Isusovo dovršeno djelo na križu, spašeni smo. Opravdanje vjerom znači da je Bog uklonio kaznu za naše grijehe i proglasio nas pravednima. Otvorena su nam vrata neba i već ovdje na zemlji znamo da ćemo vječnost provesti s Njim.

Vjera je važna da bi vjernici bili poslušni Gospodinu

Na primjer, Adamu i Evi je dana zapovijed da ne jedu određeni plod (Postanak 2, 15-17). Budući da se njihova vjera pokolebala u pogledu ove zapovijedi, jeli su zabranjen plod i sagriješili. Nasuprot tome, Jakovljeva 2, 23 kaže: “Abraham povjerova Bogu i to mu se uračuna u pravednost.”

Bog zahtijeva vjeru jer ona dopušta ljudima mogućnost da Ga izaberu ili odbace. Bez mogućnosti donošenja odluka, bili bismo kao marionete. Budući da ljudi mogu izabrati hoće li vjerovati ili ne, postoji način da Bog upozna one koji su vjerovali u Njega i one koji nisu.

Vjera u Boga nije “slijepa vjera”, kako neki tvrde. Za iskrene vjernike ona ima dokaze. Biblija, stvoreni svijet, Spasitelj Isus Krist, promijenjeni ljudski životi, ispunjenje proročanstava i drugi načini na koje Bog djeluje u našem svijetu, pružaju dovoljno dokaza da ljudi izaberu vjerovati Bogu.

NAJNOVIJE!