Što znači da je vjernik “novo stvorenje”?

Često možemo čuti da je iskreni vjernik “novo stvorenje”. Što to doista znači i gdje se u Bibliji spominje ta fraza?

Jednom kada ste prihvatili dar spasenja, novo ste stvorenje u Kristu. Fraza “novo stvorenje” dolazi iz 2. Korinćanima 5,17.

Ako je dakle tko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro uminu, novo, gle, nasta!

Postati novo stvorenje je poput oporavka zdravlja. Kada su Adam i Eva zgriješili, ljudska bića izgubila su blisku vezu s Bogom. Vjera obnavlja tu vezu, omogućavajući da se Božji Duh nastani u nama i učini nas prihvatljiva u Božjim očima.

Što znači da je vjernik “novo stvorenje”?

Bog je Stvoritelj. Iz ničega je stvorio nebo i zemlju i sve na njoj (Postanak 1, 1-31). Na sličan način Bog stvara duhovni život i svjetlost u srcima ljudi: mijenja ljudsko srce tako da Ga može primiti. To se događa po Duhu Božjem.

Odgovori Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: ‘Treba da se rodite nanovo, odozgor.’ Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.” (Ivan 3, 5-8)

“Ponovno se roditi” znači započeti novi, duhovni život, koji je od Boga, a ne od ljudskih roditelja.

I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha … (Efežanima 2, 1)

Nevjernik je mrtav zbog prijestupa i grijeha prije nego što spozna Krista. Božje spasenje ga oživljava. Ta promjena rezultat je vjere u Krista. Baš kao što dojenče ne čini ništa da bi došlo na ovaj svijet, ne postoji posao koji osoba može obaviti da bi se duhovno preporodila. Bog svojom milošću daje novi život onima koji se u Njega pouzdaju.

Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. (Efežanima 2, 8-9)

Obnovljena osoba vjeruje i jest “u Kristu“, a u tom je trenutku postala “novo stvorenje”. On je novi entitet, na isti način na koji je novorođena beba nova osoba.

“Ako je dakle tko u Kristu” – ključ za razumijevanje što znači biti novo stvorenje

Ivan 3, 16 objašnjava zašto Bog nudi ovaj novi život.

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.”

Božja ljubav vodila ga je da dade svoga Sina za nas kako bismo mogli imati vječni život. Bog je htio da se pomirimo. Znao je da sami ne možemo riješiti svoj problem grijeha. Tako je pružio način da po Kristu budemo u ispravnoj vezi s Njim.

Vjernicima se opraštaju grijesi, što je nužan korak u pomirenju s Bogom. Nismo više “otuđeni”; sada nam je oprošteno i pomireni smo s Bogom. Zbog vjere u ono što je Isus učinio za nas na križu, možemo imati zajedništvo s Bogom.

Ako je vjernik "novo stvorenje", znači li to da više neće griješiti?
Foto: Pexels

Ako je vjernik “novo stvorenje”, znači li to da više neće griješiti?

Ne očekuje se da ćemo biti 100% savršeni. U stvari, iako smo novo stvorenje u Kristu, i dalje smo po svojoj naravi grešna stvorenja. Rimljanima 3, 23 kaže: “Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja”, ali nastavlja da smo opravdani “besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu” (s. 24). Grešne misli, riječi i djela nesretni su dio života. Čak se i apostol Pavao borio s grešnim iskušenjima:

“Nalazim dakle ovaj zakon: kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim,
ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem! Ja, dakle, umom ja služim zakonu Božjemu, a tijelom zakonu grijeha.” (Rimljanima 7, 21-25)

Svako “novo stvorenje” i dalje se bori da kontrolira svoje grešne porive. Svatko tko kaže da se nikad ne bori s grijehom, laže (1. Ivanova 1, 8).

Naša se novost ogleda u našim otvorenim očima koje sada imaju pobožnu perspektivu: ona koja voli ljude umjesto da ih mrzi, prezire grijeh umjesto da mu se prepusti, hoda u svetosti umjesto da se zaglavi u grijehu (Rimljanima 6, 4 -7).

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!