Bog zna naš put i Njegovi planovi su dobri

0
Bog zna naš put
Foto: Unsplash

Možda nećemo uvijek razumjeti okolnosti ili iskušenja s kojima se suočavamo, ali vjerujmo da Bog zna naš put i Njegovi planovi su dobri.

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam” – riječ je Jahvina – “naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jeremija 29, 11)

Ponekad možda ne vjerujemo da je to istina. Nevolje se kovitlaju oko nas, pritisci su preveliki … Čini se da je život težak. Mogli bismo pomisliti da nas je Bog zaboravio i ostavio da se sami suočimo s borbama.

Ipak, u pozadini ovog velikog stiha podsjećamo se da je Bog govorio te riječi svom narodu, ne kada su vremena bila laka, već kada su bila vrlo teška. Trebali su izdržati 70 godina zatočeništva i doživjeti velike patnje. I, usred svega toga, možemo vidjeti kako Božja nada svijetli.

Nije napustio svoje ljude u teškim kušnjama. Ni nas neće ostaviti. Provodi nas kroz sve, podsjećajući nas da su Njegovi planovi za dobro, za budućnost, za nadu.

Bog zna naš put

Ništa u vašem životu nije skriveno od Boga. Bog vidi ono što nitko drugi ne može vidjeti! On vidi same dubine vašeg bića. Ne mogu zamisliti što On vidi u dubini mog bića. Nevjerojatno je što vidi svu nevaljalost mog srca i dalje me voli.

“Znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka ti već misli moje poznaješ.” (Psalam 139, 2)

Svatko oko nas može vidjeti naše postupke, ali samo Bog može vidjeti naša srca. Zna naše namjere. Zna svaku misao koju mislimo.

“Hodam li ili ležim, sve ti vidiš, znani su ti svi moji putovi. Riječ mi još nije na jezik došla, a ti, Jahve, sve već znadeš.” (Psalam 139, 3-4)

Samo Bog može vidjeti što slijedi u vašem životu. Samo On može vidjeti kako će izgledati događaji u svakom danu. Upoznat je sa svime o vama! Njegovom znanju o vama ne može pobjeći ništa. Pojedinosti današnjice možete povjeriti Njemu.

Njegovi planovi su dobri

Bog je oko vas postavio živicu zaštite. Možete biti sigurni da vam ništa neće dotaknuti život, a da ne proizvede neku vrstu dobra. Možda nećete uvijek razumjeti okolnosti ili iskušenja s kojima se suočavate, ali vjerujte da će Bog kroz to donijeti svoje dobro.

Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. (Rimljanima 8, 28)

Imam dana u kojima me Božja ljubav i milost ostavljaju bez riječi. Tada imam dane u kojima se pitam što Bog radi. Vidi li što se događa? Je li ga briga? Odgovor je: “Da, On to vidi i briga ga je!” Nikad ne moram razumjeti što Bog čini da bih mu u potpunosti vjerovao i bio mu poslušan. Moram se sjetiti da Božji putevi nisu moji putevi i da su Njegove misli iznad mojih (Izaija 55, 8-9).

Bog vidi kompletnu sliku našeg života i svjestan je i svake sitnice. Zna što čini, čak i kad to još ne možemo vidjeti. Često radi iza kulisa, tako da možemo i trebamo vjerovati … da On ima najbolje na umu. Trenutno je s nama. A osigurao je i našu budućnost.

Počivajući u toj istini danas, ne moramo se truditi kontrolirati sve to. Možemo se osloboditi potrebe da pokušamo sve shvatiti ili nastojanja da se stvari dogode.

Bog zna, razumije, djeluje. Nikad nismo sami. Stalo mu je i voli nas.

PROČITAJTE JOŠ: