Tko su Božji miljenici?

Ima li Bog miljenike? Ako ima, tko su Božji miljenici? Tko su pojedinci koji uživaju Njegovu posebnu naklonost?

Bog nije Bog koji odabire miljenike na temelju svojih hirova ili na temelju naših dobrih postupaka. Voli svakog čovjeka, jer svi smo stvoreni na Njegovu sliku.

Oni koji vjeruju u Isusa Krista djeca su Božja (Ivan 1, 12). Ako Bog nekome pokazuje naklonost, to je zato što je Njegov sud uvijek savršen. Da budemo jasni, “favoriziranje” se općenito definira kao davanje povlaštenog tretmana nekome na štetu drugoga. Međutim, “naklonost” je čin dobrote i ljubavi.

Božja naklonost nasuprot favoriziranju

On će uzvratiti svakom po djelima: onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni; buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba! Nevolja i tjeskoba na svaku dušu čovječju koja čini zlo, na Židova najprije, pa na Grka; a slava, čast i mir svakomu koji čini dobro, Židovu najprije, pa Grku! Ta u Boga nema pristranosti. (Rimljanima 2, 6-11)

Kod Boga nema pristranosti, ali On pokazuje svoju naklonost. Njegova je naklonost najočitija kroz Njegovu ponudu spasenja po Isusu Kristu. Božja je milost potpuno nezaslužena, no On je proširuje na sve koji će se pouzdati u Njega. Bog također pokazuje naklonost na druge načine.

Isus je hodao u Božjoj naklonosti i Bog ga je u Bibliji nazivao “izabranikom” (npr. Izaija 42, 1). Isti se naziv također odnosi na Izrael, Božji narod (Izaija 45, 4). Bog je kraljeve i proroke izabrao iz samo Njemu poznatih razloga (Izlazak 33, 17; 1. Samuelova 2, 26; Daniel 10, 11). Dok je David imao više sinova, Bog je taj koji je izabrao Salomona da postane kralj nakon Davida (1. Ljetopisa 28, 5–6).

Bog očito u cijeloj Bibliji daruje ljude svojom naklonošću. Ali, opet, Božja naklonost nije isto što i favoriziranje.

Ljudsko favoriziranje obično uključuje bolji tretman, smanjenu odgovornost i veći društveni položaj. Ovo je svjetovna definicija favoriziranja. Međutim, imati Božju naklonost ne rezultira lakim životom. Često uključuje povećani rad, pa čak i poteškoće; potrebna je velika odgovornost za Njegovo djelo. Mariju, Isusovu majku, anđeo Gabrijel je pozdravio na ovaj način: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” (Luka 1, 28). Ne znamo zašto je Gospodin Mariju izabrao za miljenicu, ali kao rezultat toga, pretrpjela je mnogo poteškoća kao Mesijina majka. Unatoč tome, Bog ju je za to pripremio. Iako Božja naklonost ne znači lak život, znamo da u Isusu Kristu “božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost” (2. Petrova 1, 3).

Tko su Božji miljenici?

Možemo reći da su Božji miljenici Njegova djeca. Imamo milost pristupiti Bogu kroz našu vjeru u Isusa Krista, čija nas krv čisti od naših grijeha i čini pravednima (Rimljanima 5, 1; 2. Korinćanima 5, 21). Bog nas pokriva svojom milošću.

Jer ti, Gospode, blagoslivljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. (Psalam 5, 12)

Kako rastemo u svojoj vjeri i živimo život ugodan Bogu, On nam se približava. Kad ga tražimo, nalazimo ga. Daje nam duhovne darove u korist drugih i svog kraljevstva (1. Korinćanima 12, 5–7). Svi ovi čimbenici pokazuju Božju naklonost prema nama.

Čak i kad doživimo Njegovu stegu i ispravak, to pokazuje Njegovu naklonost prema nama:

Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. (Hebrejima 12, 5-6)

Božja naklonost bit će s nama dok nastavimo častiti Isusa. Kako se ta naklonost može razlikovati od osobe do osobe – možemo doživjeti veći blagoslov, odgovornost ili poteškoće za Kristovu stvar. Kao Božja djeca, znamo da će nam On dati svoj štit naklonosti i hodati s nama sve do vječnosti.

“I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (Matej 28, 20)

PROČITAJTE JOŠ: