Bračni savez
Foto: Unsplash

Bračni savez, kako je predstavljen u Bibliji, nije nešto što se treba olako shvatiti. Na koji način brak ispunjava Božju svrhu? 

„U dobru i zlu, u bogatstvu i siromaštvu, u bolesti i zdravlju, ljubav i poštovanje.“ Čuli smo kako se ovakve ili slične riječi ponavljaju u bračnim obredima. Ako ste i sami u braku, vjerojatno je da ste ih i sami izrekli. Što točno znači biti u bračnom savezu i kako to obogaćuje naše živote, a kako ispunjava Božju svrhu? 

Kroz povijest su postojale različite društvene definicije onoga što jest brak. U srži biblijskog braka nalazi se savez pred Bogom u koji stupaju dvoje ljudi, koji nakon stupanja nastavljaju rasti kao jedno.

U srži bračnog saveza postoji želja, ne samo da se kroz život prođe zajedno, nego za zajedničkim rastom. To znači međusobna ljubav, ohrabrivanje i poštovanje, dok osobe tijekom bračnog saveza neprestano traže Boga. 

Brak se prvi puta spominje u Bibliji u Edenskom vrtu, točnije u Postanku 2, 24: „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.“ Bračni savez, kako je predstavljen u Bibliji, nije nešto što se treba olako shvatiti. Isto tako, to je temelj obitelji, društva i kamen temeljac snažnog i zdravog društva. 

Što jest savez? 

Laički rečeno, savez je u osnovi zakonski obvezujući sporazum. Kada ljudi ulaze u brak, podižu kredit u banci ili kada potpisuju službeni dokument, oni ulaze u određenu vrstu saveza; sporazuma unutar kojeg obje stranke daju određena obećanja jedna drugoj.

Biblijski definirano, savez između Boga i ljudi ima ogromno značenje. On je sam temelj načina kako Bog komunicira sa svojim narodom. Kada na brak gledamo kao na savez, to znači da stupanjem u brak stvaramo doživotnu obavezu, pravno-obvezujući ugovor koji ne može biti prekinut, koji postaje samo snažniji i dobiva na značaju kako vrijeme prolazi. 

Bračni savez u pravnom smislu 

Kada gledamo s pravnog, bez biblijskog aspekta, tada treba reći kako postoji nekoliko podvrsta bračnih saveza. Građanskopravni bračni savezi su takvi savezi unutar kojih se određuju pravila stupanja i prekida bračnog saveza. U tim slučajevima postoje preduvjeti koje je potrebno ispuniti prije stupanje u bračni savez, kao što je predbračno savjetovanje ili potpisivanje određenih dodatnih dokumenata.

Smisao ovakvog bračnog saveza je obično otežati postupak razvoda. Tradicionalni brakovi zahtijevaju dozvolu i dva svjedoka. Nadalje, ne postoje ograničenja kojima bi se postupak razvoda mogao dodatno otežati. 

Što Biblija kaže o bračnom savezu?

Podčinite se jedni drugima u strahopoštovanju prema Kristu.“ (Efežanima 5, 21) 

Biblija proglašava brak jednim od najvažnijih odnosa u koji osoba može ući jedna s drugom. Važniji odnos od bračnog samo je odnos s Bogom. Efežanima 5 daje nam možda najdetaljniji opis sklapanja bračnog saveza.

Stihovi iz poslanice Efežanima 5, 22-23 jedni su od najkontroverznijih stihova iz Biblije, posebice u današnjim, modernim društvima. No, ti stihovi sadrže potpuno i prekrasno objašnjenje cjelovitog konteksta bračnog saveza i onoga što on jest: „Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela.“ 

Na površini ovo izgleda kao da je žena inferiorna u odnosu na muža, da je ona samo submisivna sluškinja. Takvo tumačenje koriste oni koji se bore za jednakost muškaraca i žena. No, dok nastavljamo čitati i kako dolazimo do Efežanima 5, 25 i 28, vidimo da postoji druga strana novčića: „Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju. ako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.“ U ovim stihovima jasno je objašnjeno da u bračnom savezu muž treba voljeti svoju ženu kao što Krist voli Crkvu i kao što se On dao za nju. 

Ako promotrimo cjeloviti kontekst, vidljivo je da se ovdje ne radi o submisivnoj ženi i dominantnom suprugu. Umjesto toga, radi se o međusobnoj poslušnosti dvoje ljudi prema Kristu, kao i o poslušnosti žene prema pobožnom mužu koji svoj dom vodi na duhovan način i koji svoju ženu voli više nego što voli sebe.

Kao što je Krist bio razapet za dobrobit svoje Crkve, tako i muž iz bračnog saveza treba biti spreman izdržati isto za svoju ženu, s kojom je ušao u brak. Ovo je najljepša ljubavna priča. Priča o uzajamnoj ljubavi i poslušnosti, dvoje pojedinaca koji s vremenom sve više postaju jedno, prožeti Kristovom i međusobnom ljubavlju. 

Bračni savez Biblija
Foto: Unsplash

Koja je svrha bračnog saveza? 

Bračni savez ima mnoštvo svrha i značenja. No najvažnija svrha jest život kao primjer odnosa između Krista i Njegove Crkve. Kao što je Krist sklopio vječni, neslomljivi odnos sa svojom Nevjestom, Crkvom, tako mi trebamo stupati u bračne saveze s najvećom razinom posvećenosti jedni prema drugima. Nevolje nastaju kada se na brak ne gleda kao na ozbiljan savez.

Nesretni brakovi, koji opstaju ”samo zbog djece,” koji u konačnici propadnu i završe razvodom rezultat su toga što jedna ili obje strane saveza nisu bile u potpunosti posvećene savezu. Kada dođe do ovoga, takvi događaji ranjavaju i ostavljaju duboke ožiljke. 

Zbog toga su sigurnosti i povjerenje glavni aspekti bračnog saveza. U istinskom savezu, oba se supružnika međusobno posvećuju jedno drugome, oboje su spremni na žrtve zbog zajedničkog rasta. U bračnom savezu, koji je utemeljen na molitvi, Bibliji i zajedničkoj ljubavi, uvijek postoji način kako se problemi mogu riješiti, kako pronaći oprost i poštovanje i kako se primaknuti bliže jedno drugome, dok se u isto vrijeme oboje približavaju Isusu. Učinak takvog bračnog saveza osjeti se naraštajima koji dolaze i ostavlja nacrt za druge koji mogu slijediti isto, kako bi stvorili ne samo kućanstvo, nego dom, u kojem je Krist poštovan i u kojem postoji brižnost i ljubav. 

Kakva je razlika između braka i bračnog saveza?

 „I ovo još vi činite: zalijevate suzama Jahvin žrtvenik tužeći i ridajući, jer on više neće da se žrtvi prikloni, iz ruke mu vaše ona nije ugodna. I vi pitate: »Zašto?« Zato što je Jahve bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje kojoj si nevjeran premda ti drugarica bijaše i žena tvoga saveza. Nije li On načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? A što to jedino biće traži? Božanski naraštaj! Poštuj, dakle, život svoj i ne budi nevjeran ženi svoje mladosti.“ (Malahija 2, 13-15) 

Ako želimo izdvojiti jednu stvar iz stihova odozgor, onda to može biti činjenica da se bračni savez treba shvaćati ozbiljno! U savršenome svijetu ne postoji razlika između bračnog saveza i uobičajenog braka. Jer, brak je sam po sebi najveći savez koji sklapamo; s Bogom i sa supružnikom. Ipak, znamo da ovo nije uvijek tako. 

U posljednjim desetljećima porastao je postotak rastava. Mnogi ljudi jednostavno izbjegavaju posvećenje braku. No, prema posljednjim istraživanjima, brakovi su počeli trajati dulje i to je sjajna vijest! No, druga strana novčića jest da brakovi traju dulje, jer sve manje ljudi sklapa brakove. 

Sve u svemu, dobro je da su stope razvoda pale i da nastavljaju s opadanjem, no ono što takvo opadanje naglašava jest činjenicu da sve veći broj ljudi izbjegava stupanje u brak. To često vodi do situacija kada dijete podiže jedan roditelj ili oba koja nisu ujedinjena u bračni savez. Takvi odnosi dovode do manjak stabilnosti, nedostatak sigurnosti i nedostatak svega onoga pozitivnog što dolazi iz čvrstog, posvećenog i stabilnog, bračnog saveza. 

Ono što je Bog sjedinio

Gospodin Bog reče: „Nije dobro da čovjek bude sam.“ (Postanak 2, 18) 

Brak je i dalje jedan od najljepših obreda i odnosa u koje ulazimo. Razlog toga jest taj što unutar braka pronalazimo duboko i prekrasno značenje. Brak znači započinjanje novog života i početak zajedničkih avantura dvoje osoba koje postaju jedno, u prisutnosti Boga, prijatelji i ostatka obitelji. To je najviši zavjet. Blizu završetka tradicionalnog bračnog obreda, često čujemo izraz: „Stoga, ono što Bog sjedini, neka čovjek ne rastavlja.“ Izraz, koji potječe iz Matejevog evanđelja 19, 6 podsjeća nas na to da je brak dragovoljni savez dvoje ljudi, savez kojeg je inicirao Bog. Kada se posvećujemo bračnom savezu, sjedinjujemo se zajedno na natprirodan način kojim samo Bog može upravljati. 

Autor: Jason Soroski; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: