Brigom ne postižeš ništa, samo gubiš dragocjeno vrijeme

Brigom ne postižeš ništa. Ako je ne doneseš Bogu, ona će te možda udaljiti od Njega. Predaj sve brige Bogu!

Ljudi su dolazili mudrom čovjeku, žaleći se svaki put na iste probleme. Jednog dana ispričao im je vic i svi su se dugo smijali.

Nakon nekoliko minuta, ispričao im je isti vic i samo se nekoliko njih nasmiješilo. Kada je treći put ispričao isti vic, više se nitko nije smijao.

Mudrac se nasmiješio i rekao: “Ne možeš se uvijek iznova smijati istoj šali. Pa zašto uvijek plačeš zbog istog problema?”

Brigom ne postižeš ništa

Bilo da se radi o plaćanju računa ovog mjeseca, hoćemo li pronaći istinsku ljubav, krajnjem rezultatu bolesti ili nečemu desetom, svi se brinemo. No, briga nije ništa drugo već mučenje. Omogućuje našem umu da nas odvede u iscrpljujući zatvor gdje um razmišlja o svakoj negativnoj stvari koja se može dogoditi u nekoj situaciji. Zabrinutost gleda samo na negativne ishode.

Ipak, Bog vas želi osloboditi te muke. Prva Ivanova 3, 20 kaže: ” Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.” Ne samo da vas poznaje bolje nego što se vi znate; zna i vašu budućnost. Neće vam se dogoditi ništa što On već ne zna.

Briga nikada nije promijenila ishod nečega, ali molitva jest!

Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. (1. Petrova 5, 7)

Prestanite se mučiti i počnite se moliti Bogu zbog toga. Prepustite Mu to, jer je veći od vaše brige i vaših problema. Želi vam dati mir za vašu patnju. Želi vam olakšati teret, ali morate biti spremni zamijeniti brigu za to i prepustiti je Njemu. Bogu je stalo do tebe i stvari kroz koje prolaziš. Vjeruj da će učiniti najbolje. Ne prepuštaj se iscrpljujućoj brizi. Prepusti se Bogu!

PROČITAJTE JOŠ: