NaslovnicaZanimljivostiŠto su četiri nemani iz Knjige proroka Daniela?

Što su četiri nemani iz Knjige proroka Daniela?

U Danielu 7 prorok je zabilježio viziju koju mu je Bog dao o četiri svjetska carstva, simbolizirana kao četiri nemani (Danijel 7,1-14).

Četiri kraljevstva su ista ona koja je Nabukodonozor vidio u svom snu u Danielu 2, iako su tu opisani različiti metali u statuama. Danielova vizija nas uvjerava da svjetska carstva imaju određen autoritet za izvjestan period vremena, ali da će svi nestati, “ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i oni će ga posjedovati za vijeke vjekova.” (Daniel 7,18)

Vizija o četiri nemani

Vizija o četiri nemani muči Daniela, i on se pita što ona znači, dok mu je anđeo ne objasni (Daniel 7,15-27). Čak i tada, vizija i značenje su i dalje uznemiravale Daniela: “Ja, Daniel, bijah vrlo potresen u svojim mislima i lice mi problijedje, ali sve ovo sačuvah u srcu svojemu.” (stih 28).

Danielova vizija četiri nemani počinje s vjetrovitom noći i nemirnim morem: “Noću u viđenju pogledah, kad eno: četiri vjetra nebeska uzbibaše veliko more.” (Daniel 7,2). Dok Daniel gleda, “četiri goleme nemani”, svaka drugačija do prethodne, izlazi iz tamnih voda (stih 3).

Prva neman 

Prva od četiri Danielovih nemani je “kao lav, a krila joj orlovska” (Daniel 7,4). Dok Daniel gleda, krila se iščupaše od zvijeri, i stvorenje stade pravo kao čovjek a dade joj se ljudski um. Kasnije, anđeo koji tumači san Danielu govori: “One četiri goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji.” (stih 17). Prva neman predstavlja babilonskog kralja Nabukodonozora. Njegovo uzdizanje u čovjeka oslikava Nabukodonozorov izbavljenje od zvjerskog postojanja i uvid u Božju prirodu (Daniel 4,34-35).

Druga neman

Druga neman u Danielovoj viziji je “medvjed, s jedne strane uspravljen, tri joj (mu) rebra u raljama, među zubima” (Daniel 7,5). Glas je rekao drugoj nemani da se najede mesa dok se ne zasiti. Ova neman predstavlja Medo-Perzijsko carstvo; uspravljena stranica stvorenja ukazuje da će jedan dio kraljevstva (Perzija) biti dominantan. Tri rebra u ustima zvijeri simboliziraju nacije koje su bile “pojedene” od strane Medijaca i Perzijanaca. Ove tri nacije su bile Babilon, Lidija i Egipat.

Treća neman

Treća od četiri nemani je “kao leopard”, osim što ima četiri ptičja krila na svojim leđima i četiri glave (Daniel 7,6). Ovoj nemani je dat autoritet da vlada. Treća neman predstavlja Grčku, carstvo poznato po svojim brzim napadima. Četiri glave predskazuju četiri podijeljene divizije carstva nakon smrti Aleksandra Velikog. Danielova vizija ovna i jarca daje daljnje detalje drugog i trećeg carstva (vidi Daniel 8).

Četvrta neman

Zadnja neman koju Daniel vidi kako izlazi iz mora je najstrašnija – “strahovita, užasna, izvanredno snažna” (Daniel 7,7). Ova četvrta zvijer ima “mjedene pandže” (stih 19) i “velike gvozdene zube; ona žderaše, mrvljaše, a što preostade, gazila je nogama “skroz uništavajući svoj plijen (stih 7). Četvrta neman ima deset rogova. Ovo stvorenje predstavlja Rimsko carstvo, moćno kraljevstvo koje je zaista lomi sve svoje neprijatelje.

Četiri nemani – vizija o budućim svjetskim događajima

Znači Danielova vizija o četiri zvijeri je dala proročki pregled o budućim svjetskim događajima. Gledajući unatrag iz naše perspektive, vidimo ove događaje kao svjetsku povijest i lako možemo vidjeti vezu između svake nemani i svjetskog carstva. Ipak, postoji još nešto u Danielovoj viziji što je još uvijek budućnost za nas.

Danielova pozornost je usmjerena na četvrtu razornu neman i on razmišlja o značenju deset rogova. Onda, manji rog počinje rasti usred tih deset. Kako mali rog izlazi iz zvijeri, tri izvorna rogova su iščupana iz korijena. Daniel vidi da mali rog ima “oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule.” (Daniel 7,8). Ponosne, ohole riječi malog roga se nastavljaju dok Pravedni ne donese sud (stihovi 9-10). U to vrijeme, “neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju.” (stih 11). Ovo je u suprotnosti sa sudbinom triju ostalih zvijeri koje su izgubile svoj autoritet, ali nisu bile trenutno uništene. (stih 12).

Nakon što je četvrta neman ubijena i njezino tijelo spaljeno, “sin čovječji” dolazi s neba na oblacima. “On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu” (Daniel 7,13). Ovom čovjeku je dana “vlast, čast i kraljevstvo” (stih 14), i svi će mu narodi služiti. Kraljevstvo kojim On vlada je vječno i neuništivo.

Dok mu se tumači vizija, prorok konkretno pita o četvrtoj nemani i njenim rogovima (Daniel 7,19). Anđeo objašnjava: deset rogova zvijeri su deset kraljeva koji će izaći iz tog kraljevstva (stih 24). Mali, upečatljivi rog s očima i ustima čovjeka predstavlja posljednjeg kralja, pred kojim su tri prijašnja kralja svladana. Ovaj zli kralj će “huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega” (stih 25). Pomišljat će da promijeni vremena i zakone i primjenjivati silu nad Božjim narodom tri i po godine. Ovaj svjetski vođa koga je Daniel vidio je Antikrist, “vođa koji će doći” koji će pustošiti u Danielu 9,27.

Antikrist će doći od četvrte nemani

Zbog činjenice da će Antikrist doći od četvrte zvijeri, vodi nas do pretpostavke da će, u zadnjim vremenima, doći do povratka Rimskog carstva, uslijed koalicije deset svjetskih vođa. Antikrist će zauzeti svoju poziciju vodstva na uštrb trojici drugih vođa, a na kraju će imati globalni autoritet. Kao pravi tiranin, Antikrist će zahtijevati obožavanje te tražiti da kontrolira sve aspekte života (vidi Otkrivenje 13,16-17).

Mali rog iz Daniela 7 je prva zvijer Otkrivenja 13. Primijetite da zvijer iz Otkrivenja također ima deset rogova, i Ivan je opisuje “ta Zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda, noge joj kao medvjeđe, usta kao usta lavlja” (Otkrivenje 13,2). Drugim riječima, zvijer iz Otkrivenja sadrži sve elemente Danielove nemani. Kao i Danielova četvrta neman, Ivanova zvijer govori drskosti i hule i pobjeđuje Božji narod tri i po godine (Otkrivenje 13,5-7).

Dobra vijest je da je vladavina Antikrista ograničena: četrdeset i dva mjeseca i ne dalje. Onda, Bog obećava suditi malom rogu. “Tada će sjesti Sud, vlast mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti.” (Daniel 7,26). Ili, kako je Ivan vidio, “I Zvijer bi uhvaćena, bačena u ognjeno jezero što gori sumporom.” (Otkrivenje 19,20). Sin Čovječji će vladati zauvijek.

Četiri nemani i Nabukonozorov san

Zanimljivo je usporediti Danielovu viziju o četiri nemani s Nabukodonozorov snom o velikom kipu. Obje vizije simboliziraju ista svjetska kraljevstva. U Danielu 2, kralj sanja o zemaljskim kraljevstvima koje vidi kao “golem kip, vrlo blistav, strašan za oči” (Daniel 2,31). Ipak, Daniel vidi ista kraljevstva kao grozne zvijeri (Daniel 7). Stoga imamo dva različita aspekta istih kraljevstava koje čovjek stvara. Svjetski vladari vide svoja carstva kao ogromne, umjetničke spomenike pravljene od vrijednih metala. Ipak, Božji prorok vidi ista carstva kao neprirodna čudovišta.

Danilova vizija o četiri nemani je upozorila Izrael da će postojati niz neprijatelja i svjetskih vođa koji će vladati nad njima; ipak, ne smiju se obeshrabriti. Na kraju, Bog je u kontroli, a Mesija će doći poraziti kraljevstva ovoga svijeta te uspostaviti svoj tron ​​zauvijek (Daniel 2,44; 7,13-14; Otkrivenje 11,15).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.

PROČITAJTE JOŠ: