Čime ispunjavate svoje srce i um?

Mnogi ljudi danas provode dosta vremena pregledavajući društvene mreže nego čitajući Bibliju. Čime ispunjavate svoje srce i um?

Kako su se stvari odvijale u posljednje vrijeme u vašem misaonom životu? Jeste li punili svoje srce i um zdravim mislima ili nepotrebnim trivijalnostima? Brige i bezbožne misli uvijek su prisutna opasnost koja narušava naš duševni mir i stvara duhovni i mentalni nemir.

Čime ispunjavate svoje srce i um?

Prikladno je rečeno: “Bojno polje je um.” I pretpostavljam da ste otkrili da je ta stvarnost istinita u vašem vlastitom životu. Stoga je zaštita našeg srca od iznimne važnosti.

A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. (Mudre izreke 4, 23)

Ljudi često nesvjesno drugima otkrivaju svoje misli. Kako? Isus je rekao: “Usta govore ono čega je srce puno.” (Luka 6, 45) Što su vaše riječi rekle drugima o vašem misaonom životu?

Apostol Petar napisao je svoje poslanice vjernicima kako bi vas “potaknuo na zdravo razmišljanje”. Srećom, Božja Riječ je čista i mijenja život. Kada osoba razmišlja o Svetom pismu, ispunjava svoj um svetim i neokaljanim Božjim mislima. “Sve Pismo je bogonadahnuto.” (2. Timoteju 3, 16)

Isus je rekao: “Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta.” (Matej 4, 4)

David je objavio: “Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moj! (Psalam 19, 14) A poznati D. L. Moody napisao je: “Grijeh će vas udaljiti od Biblije, a Biblija će vas udaljiti od grijeha.”

Sveto pismo jasno navodi plaću za grijeh, kao i izvor svetog života.

“Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje. Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.” (Psalam 119, 9-10)

Što skrivate u svom srcu? Božju Riječ ili grešne misli koje biste se sramili priznati drugima?

Apostol Pavao napisao je ovaj lijepi recept za mir:

“Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!” (Filipljanima 4, 8)

Bog čuva naš um kada živimo po vjeri i zdravo razmišljamo

“Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.” (Filipljanima 4, 6-7)

Primijetite razliku između “mira Božjeg” i “mira s Bogom”. Svaki vjernik u Isusa Krista ima “mir s Bogom“.

“Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje.” (Rimljanima 5, 1-2)

“Mir s Bogom” odnosi se na naš trajni odnos. “Mir Božji” doživljavamo kada vjerujemo Gospodinu usred naših svakodnevnih borbi i meditiramo o stvarima koje su plemenite i čiste. Kada brinemo ili razmišljamo o nesvetim stvarima, gubimo nešto od “Božjeg mira” koji je snažno čuva naša srca i umove (Filipljanima 4, 7) dok smo gajili divne misli.

Nemoralne i nečasne misli u nama stvaraju sumnju, strah i nečistoću. “Težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.” (Rimljanima 8,6) Bog će nam pomoći dok težimo “zarobiti svaku misao da je učinimo poslušnom Kristu” (2. Korinćanima 10, 5).

Kršćani su poučeni:

“Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.” (Rimljanima 12, 2)

Vidite, Bog djeluje u životima svoje djece kako bi nas učinio sličnijima Isusu. Duh Sveti nas vodi “da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu” (Titu 2, 12). Naš misaoni život je najkritičniji aspekt našeg duhovnog života. Bez zdravog misaonog života nemoguće je živjeti pobožnim životom.

Isus je rekao: “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.” (Ivan 14, 15) Poslušnost Kristu uvijek počinje s mislima koje izaberemo. Kada ne postignemo cilj, možemo iznijeti svoj grijeh našem Spasitelju i moliti: “Operi me Isuse svojom dragocjenom krvlju; osnaži me i vodi dok sada ispunjavam svoj um Svetim pismom.” Čist um bitan je aspekt čistog života.

NAJNOVIJE!