Sjeti se dvije vrste savršenstva koje kršćani trebaju: savršenstvo opravdanja u osobi Isusa Krista, te savršenstvo posvećenja izvršeno u nama Duhom Svetim. U srcima nanovo rođenih ima još nesavršenosti, to znamo iz iskustva. U nama su još razne želje i zle misli, ali radostan sam jer znam da će doći dan kad će Bog završiti dobro djelo koje je započeo.

On će učiniti moju dušu ne samo savršenom u Kristu, već savršenom kroz Duha Svetog, te će biti bez ljage i mane.

Zar je moguće da moje jadno grešno srce postane sveto kao što je Bog svet? Zar može moj duh koji često zapomaže „Grešan li sam ja čovjek! Tko će me izbaviti iz ovog smrtnog tijela?“ riješiti se smrti?! Zar zle riječi i zle misli više neće narušavati moj mir?! O, sretnog li časa! Da bar dođe što prije!

Kada prijeđem rijeku smrti, djelo posvećenja će biti završeno, no sve do tog časa ne mogu tvrditi da sam savršen. Tada će moj duh primiti svoje posljednje krštenje u vatri Duha Svetog.

VIDI OVO: Ovakva vjera ne dolazi sama od sebe, ona je djelo Duha Svetoga

Ponekad mislim da bi bilo bolje umrijeti pa da primim posljednje i konačno očišćenje koje će me uvesti u nebo. Ni jedan anđeo neće biti čišći od mene jer ću moći reći: „Ja sam očišćen krvlju Isusa Krista i djelovanjem Duha Svetog“. O koliko bismo trebali uzvisivati moć Svetog Duha koji nas priprema da opstanemo pred našim Ocem!

U nadi budućeg savršenstva nemojmo biti zadovoljni svojom sadašnjom nesavršenošću jer se tako naša nada neće ostvariti. Zbog nade u ono što nas čeka, potrebno nam je čišćenje upravo sada. Djelo milosti mora već sada djelovati u nama, inače neće biti završeno. Molimo se za ispunjenje Duhom kako bi donosili trajne plodove pravednosti.

Autor: Charles Spurgeon