Kako možemo dati svoj život Bogu?

Božja Riječ nas potiče da se ponizimo pred Bogom i priznamo Ga za svoga Spasitelja i Gospodina. Kako možemo dati svoj život Bogu?

Mnogi ljudi nastoje pronaći nešto čemu će se posvetiti u svom životu, nešto što će im donijeti smisao i svrhu. Neki traže životnu svrhu unutar odnosa, napredovanja u karijeri ili stvaranja obitelji. Drugi se posvećuju obrazovanju, filozofiji ili društvenim ciljevima. Nijedna od ovih stvari nije loša, ali ne pruža potpuni smisao.

Nismo stvoreni da živimo za sebe. Bog nas je stvorio na Njegovu sliku za Njegovo zadovoljstvo. Istina je da je sve, osim života predanog Bogu, kratkog vijeka. Bog nam donosi osjećaj svrhe i usađuje smisao u svaku komponentu našeg života.

Dati svoj život Bogu

Prije nego što smo uopće imali priliku dati svoj život Bogu, On je dao svoj život za nas kada je Isus umro na križu za naše spasenje i otkupljenje od kazne za grijehe.

Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. (1. Ivanova 3, 16)

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista, koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega, komu slava u vijeke vjekova! Amen. (Galaćanima 1, 3)

Međutim, u trenutku kada donesemo odluku da svoj život damo Bogu, Bog daje odmor duši umornoj od grijeha i čini nas novim stvorenjem, opraštajući nam sve grijehe.

Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! (2. Korinćanima 5, 17)

Kako možemo dati svoj život Bogu?

Kako možemo dati svoj život Bogu?

Prvo moramo priznati da smo grešnici kojima je potreban Spasitelj.

Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: “Priznat ću Jahvi prijestup svoj”, i ti si mi krivnju grijeha oprostio. (Psalam 32, 5)

Moramo odabrati vjerovati u Isusa kao jedini put do spasenja.

Oni će mu: “Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se – ti i dom tvoj!” (Djela 16, 31)

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10, 9)

Dolazak Bogu kroz vjeru u Isusa Krista znači da Bogu predajemo vlasništvo nad svojim životom. Činimo ga Gospodinom našeg života. Rimljanima 12, 1 daje vizualni opis onoga što se događa: “Prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje.” Zamislite oltar posvećen jedinom pravom Bogu. Zatim zamislite kako ležite na njemu i kažete: “Evo me, Bože. Ja sam grešnik, ali svejedno me voliš. Hvala što si umro za mene i ustao iz mrtvih kako bi mi se grijesi mogli oprostiti. Očisti me, oprosti mi i učini me svojim djetetom. Od sada želim živjeti za Tebe.”

Kada svoj život damo Bogu, On šalje Duha Svetoga da živi u nama

Od trenutka kada se predamo Bogu, naša su tijela hram Duha Svetoga.

Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem! (1. Korinćanima 6, 19-20)

Život više nije u tome da radimo sve što želimo. Imajući Duha Svetoga, mi smo uistinu preobraženi. Naše želje i tendencije naginju Bogu i odmiču od stvari svijeta koje smo ranije voljeli. Gledamo u Božju Riječ (Bibliju) da bismo Ga bolje upoznali i otkrili kako želi da živimo. Redovito provodimo vrijeme s Bogom u molitvi. Družimo se s drugima koji su također svoj život dali Njemu, uzajamno se ohrabrujući i potičući jedni druge.

Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. (Titu 2, 11-13)

PROČITAJTE JOŠ: