Svaka đavolska kušnja se sastoji od ova četiri elementa – možete li ih prepoznati?

Sotona je predvidiv. Sve su kušnje na neki način slične, a iz same Biblije doznajemo kako se kušnja sastoji od četiri elementa, kojima se Sotona poslužio kušajući Adama i Evu.

Najprije Sotona prepozna želju u vama. Ono može biti neka grešna želja, a može biti i opravdana, prirodna želja. Kušnja nastaje u trenutku kada vam Sotona pomoću misli predloži da popustite toj želji, ili da opravdanu želju ostvarite na pogrešan način ili u pogrešno vrijeme.

Drugi je korak sumnja. Đavao želi posijati sumnju u pogledu onoga što je Bog rekao o grijehu: je li to stvarno loše? Je li Bog uistinu rekao kako se to ne smije činiti?

VIDI OVO: 13 kušnji kojima će vas Sotona napadati

Treći korak je prijevara. Sve što vam Sotona kaže je neistina ili poluistina jer je ”otac laži”. Nudit će vam zamjenu za ono što je Bog već rekao u svojoj riječi. Kaže: ”Nećeš umrijeti. Ma to je mali grijeh koji ionako svi čine. Možeš to učiniti bez posljedica. Nitko to neće saznati.

Četvrti je korak neposlušnost. Na kraju postupite prema mislima s kojima se poigravate. Ono što se začelo kao ideja, izrodi se u postupak. Popusti se sotonskim lažima pa padnemo u stupicu na koju nas je Jakov upozorio: ”Svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Ne varajte se, braćo moja ljubljena” (Jk 1,14-16).

NAJNOVIJE!