Zašto nas dobrota neće odvesti u raj?

Mnogi vjeruju da će im, ako čine dobro, Bog otvoriti vrata svoga Kraljevstva. Zašto nas dobrota ipak neće odvesti u raj?

Biblija jasno govori da dolazak u raj nije nešto što možemo postići vlastitom snagom.

“Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.” (Efežanima 2, 8-9)

Spasiti se od grijeha i primiti vječni život ne može se postići našim djelima. Dolazak u raj zahtijeva vjeru u Isusa Krista.

Zašto nas dobrota neće odvesti u raj?

Zašto se ulazak u nebo temelji na vjeri? Nebo je savršeno mjesto bez grijeha. Ipak, svaka je osoba osim Isusa zgriješila.

Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. (Rimljanima 3, 23)

Na zemlji nema pravednika koji, čineći dobro, ne bi nikad sagriješio. (Propovjednik 7, 20)

Koliko god se trudili, dovoljan je i jedan grijeh da vas zadrži od neba, osim ako niste povjerovali u Isusa Krista.

Dobra vijest iz Biblije je da “dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije” (Rimljanima 5, 8). Znao je da ćemo iznevjeriti Boga i griješiti. Umro je umjesto nas, nudeći sebe kao put, istinu i život (Ivan 14, 6). Po vjeri u Njegovu savršenu žrtvu, osigurano nam je mjesto u nebu.

Može li svatko dobiti vječni život?

Da! U Ivanu 3, 16 Isus je rekao: “Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” To uključuje i vas.

Kako osoba može vjerovati u Isusa Krista i dobiti vječni život na nebu? Rimljanima 10, 9 odgovara: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.” Spasenje se događa kada prihvatimo Isusa kao Gospodina i vjerujemo da je uskrsnuo iz mrtvih.

Kad to učinimo, možemo biti sigurni da će nas On prihvatiti. Rimljanima 8, 1 uči: “Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu!”

Prvi Ivanova 5, 13 dodaje da sa sigurnošću možemo znati da smo spašeni i da ćemo provesti vječnost s Gospodinom kada umremo: “To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.”

Jeste li vjerovali vlastitim naporima i dobroti da biste dobili vječni život? Danas možete vjerovati u Isusa i sa sigurnošću znati da imate vječni život. Zapamtite, spasenje se ne temelji na vašim djelima, već na Božjoj milosti. Međutim, sljedeća je molitva kojom možete prihvatiti Isusa Krista kao svog Spasitelja:

“Dragi Bože, shvaćam da sam grešnik i da svojim dobrim djelima nikada ne bih mogao doći u raj. Samo Ti imaš moć da me spasiš. Vjerujem da je Isus umro za moje grijehe i uskrsnuo iz mrtvih da mi da vječni život. Molim Te, oprosti mi sve moje grijehe i pomozi da živim za Tebe. Amen!”

PROČITAJTE JOŠ: