Što je drugi dolazak Isusa Krista?

Drugi dolazak Isusa Krista nada je vjernika da Bog kontrolira sve i da je vjeran obećanjima i proročanstvima u Svojoj Riječi.

U svom prvom dolasku, Isus Krist je došao na Zemlju kao beba u štalici u Betlehemu, baš kao što je bilo prorečeno. Isus je ispunio mnoga proročanstva o Mesiji tijekom svog rođenja, života, službe, smrti i uskrsnuća. Međutim, postoje neka proročanstva vezana uz Mesiju koja Isus još nije ispunio.

Što će obilježiti drugi dolazak Isusa Krista?

Drugi Kristov dolazak bit će njegov povratak da ispuni preostala proročanstva. Prilikom svog prvog dolaska Isus je bio sluga patnik. Prilikom svog drugog dolaska, On će biti Kralj pobjednik. Kad je došao prvi put, došao je u najskromnijim okolnostima. Kad ponovno dođe, doći će s vojskama nebeskim na svojoj strani.

PROČITAJTE: Što nas Biblija uči o drugom Kristovom dolasku?

Starozavjetni proroci nisu jasno razlikovali ova dva dolaska. To se može vidjeti u Izaiji 7:14; 9:6-7 i Zaharija 14:4. Kao rezultat proročanstava koja izgledaju kao da govore o dvije različite osobe, mnogi su židovski učitelji vjerovali da će doći i Mesija koji će patiti i Mesija pobjednik. Ono što nisu uspjeli shvatiti jest da postoji samo jedan Mesija i da će On ispuniti obje uloge. Isus je ispunio ulogu Sluge patnika (Izaija, 53. poglavlje) u svom prvom dolasku. On će ispuniti ulogu izbavitelja i kralja Izraela kada ponovno dođe. Zaharija 12:10 i Otkrivenje 1:7, koji opisuju drugi dolazak, osvrću se na vrijeme kada je Isus bio proboden. Izrael i cijeli svijet će požaliti što nisu prihvatili Mesiju prvi put kada je došao.

Nakon što je Isus uzašao na nebo, anđeli su se ukazali apostolima: “I rekoše im: ‘Ljudi Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je među vama bio uzet na nebo, opet će se vratiti na isti način kao što ste ga vidjeli da ide na nebo’” (Djela 1:11). Zaharija 14:4 identificira mjesto drugog dolaska kao Maslinsku goru. Matej 24:30 izjavljuje: “Tada će se pojaviti znak na nebu – Sin Čovječji; tada će plakati sva plemena zemaljska i vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.” Titu 2:13 opisuje drugi dolazak kao “slavni dolazak”.

PROČITAJTE: 8 znakova Kristova drugog dolaska

Drugi dolazak opisan je do najsitnijih detalja u Otkrivenju 19:11-16: “I vidjeh: nebo otvoreno – i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vjerni i Istiniti, a sudi i vojuje po pravdi; oči mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam; ogrnut je ogrtačem krvlju natopljenim; ime mu: Riječ Božja. Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i čist. Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara. Na ogrtač, o boku, napisano mu ime: “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.”

Izvor: gotquestions.org

NAJNOVIJE!