Drži se Božjih obećanja i imat ćeš što želiš
Foto: Pexels

”… Držahu ruke tako da mu izdržaše do sunčevog zalaska.” Izl 11,12

Tako moćna bila je Mojsijeva molitva da je o njoj ovisilo sve. Mojsijeva molitva porazila je neprijatelja više nego Jošuina borba. Ali potrebno je jedno i drugo. Isto je tako u duhovnim sukobima: uzdržljivost i revnost, svjedočanstvo i molitva, hrabrost i odlučnost moraju izdržati i tada će sve biti dobro.

Moraš se snažno oduprijeti grijehu a, glavni dio borbe ćeš izboriti samo kroz molitvu u Božjoj prisutnosti. Molitva slična Mojsijevoj predočava zavjet koji je Bog sam izrekao. Mojsijev štap je bio simbol Božjeg djelovanja, simbol Božje moći u Izraelu.

Nauči i ti kad se moliš Bogu predočiti Njegova obećanja. Gospodin se neće odreći onoga što je sam proglasio, obećao. Drži se Njegovih obećanja i imat ćeš što želiš.

VIDI OVO: Hoće li Bog odgovoriti na molitvu osobe koja živi u grijehu?

Mojsije se umorio pa su njegovi prijatelji priskočili u pomoć. Ako ponekad u molitvama posustaneš, neka tvoja vjera podupre jednu ruku, a sveta nada uzdigne drugu.

Molitva koja sjedi na stijeni Izraela, na Stijeni našeg spasenja, bit će tada postojana i pobijedit ćeš. Čuvaj se da ne kloneš u molitvi. Mojsije je osjetio umor, no tko može izbjeći ga?

Mnogo je lakše javno se boriti s grijehom nego se u samoći protiv njega moliti. Zanimljivo je da se Jošua nikad nije umorio u borbi, ali Mojsije se umorio na molitvi. Što je borba duhovnija to je teže tijelu izdržati.

VIDI OVO: MOLITVA JE BORBA: Istina koju svaki kršćanin treba znati!

Vapimo moleći posebnu silu, da nam Duh Sveti pomogne u slabostima, i kao što je doveo pomoć Mojsiju, neka i nas osposobi da nam ruke budu podignute ”do sunčevog zalaska”.

Isprekidane molbe malo koriste. Borimo se cijeli dan i dižimo ruke sve ”do sunčevog zalaska”.