krajnji Božji cilj

Krajnji Božji cilj za naš život

Krajnji Božji cilj za svu Njegovu djecu je obilan, ispunjen život. Njegova namjera nikada nije bila da idemo kroz život usredotočeni na grijehe i neuspjehe.
utjeha od Boga

Utjeha od Boga u kušnjama

Ako trpite, uzdajte se u Boga da će vas kroz to provesti.
Moguće je da usred naših nevolja tratimo vrijeme u nevjeri i praznoj ništavnosti, gubeći svu nadu i predajući se. Ako se to događa, završit ćete puni gorčine i tvrda srca, ne suočite li se istinski sa svojom situacijom. Zapravo, nećemo...
"Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga" (1 Iv 4,11).
Isus je rekao svojim učenicima: "Ja sam vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod …" (Iv 15,16). Zatim je brzo dodao ove ozbiljne riječi: "… i da vaš rod ostane." Ove Kristove riječi odnose se na...
Iscrpljen sam, slomljen, bez snage... U kojem trenutku Isus podiže terete koji nas pritišću?
Nitko nije imun i što se više primičete Bogu, sotona će vas više htjeti rešetati.
Kad Bog kaže čovječanstvu: "Vjerujte", On zahtijeva nešto neshvatljivo. Vjera je potpuno nelogična i sama njezina definicija u vezi je s nečim nerazumnim. Razmislite o ovome: Hebrejima kaže da je vjera jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za ono...
Je li to sud Božji?

Je li to sud Božji? Kad će to završiti?

U prošlosti su kršćani o izbavljenju mislili uglavnom samo kao o fizičkom, ali ubrzo će ljudi otkriti da moraju biti izbavljeni i od straha i užasa. Kad dođe to vrijeme, izbavljenje će značiti "imati sigurnu riječ s neba". Kad se...
Stav osobe koja ima Duha Kristovog

Stav osobe koja ima Duha Kristovog

Isus je za svoga nebeskog Oca sve činio iz zadovoljstva. Tako i mi trebamo živjeti. To je stav osobe koja ima Duha Kristovog!

NAJNOVIJE