Bdijte da budete pripravni!

Evanđelje dana za nedjelju, 28. studenoga 2022. godine: Bdijte da budete pripravni! (Matej 24, 37-44)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. (Matej 24, 37-44)

Evanđelje dana – komentar

Zašto je Isus usporedio “dolazak Sina Čovječjeg” s “Noinim danima”? Biblija oba događaja opisuje kao sudnji dan i odvajanje pravednih od nepravednih. To je vrijeme kada Gospodar neba i zemlje okuplja k sebi svoje. Razdvajanje je neizbježna posljedica izbora koje su ljudi napravili – bilo za Boga ili protiv Boga. Temeljni izbori koje donosimo mogu nas voditi prema Bogu i njegovoj volji za nas ili nas mogu voditi u smjeru koji je suprotan Bogu i njegovom planu za naše živote i dobrobit.

Knjiga Postanka opisuje zašto je Bog odlučio odvojiti Nou i njegovu obitelj koji su bili vjerni Bogu od onih koji su u potpunosti odbacili Boga i iskvarili zemlju nasiljem i zlom: “Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća” (Postanak 6, 5) i “U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila” (Postanak 6, 11).

Zašto su toliki stradali kad je došao sudnji dan? Uhvaćeni su potpuno nesvjesni i nespremni za nesreću koja ih je pomela. Gospodin Isus je upozorio svoje učenike, a isto upozorenje upućuje i nama danas – budite budni i spremni susresti Gospodina danas i svaki dan – i kada ponovno dođe suditi žive i mrtve.

Baš kao što je Bog osigurao sigurno utočište za Nou i njegovu obitelj u arci koja ih je poštedjela od uništenja (Postanak 7), Gospodin za nas danas osigurava mjesto utočišta u arci svoga naroda – tijela Kristovog – onih koji slušaju njegovu riječ i poslušni su joj. Isus je došao ispuniti sva Božja obećanja, uključujući i savez mira koji je Bog sklopio s Noom. Isusov prvi dolazak bila je misija spašavanja – da nas oslobodi od grijeha i osude i da nam da novi život u svom Svetom Duhu. Isus je umro za naše grijehe, uskrsnuo i sada sjedi u slavi zdesna Ocu na nebu. No, Gospodin Isus je obećao da će se ponovno vratiti u slavi da dovrši djelo otkupljenja koje je započeo svojim prvim dolaskom. Obećava da će se ponovno vratiti na “svršetku svijeta” dovršiti posao obnove i pravomoćne presude. Iako ne znamo vrijeme njegova povratka, bit će to očito svima, kako sljedbenicima Gospodina Isusa, tako i svakom stanovniku na zemlji.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse Kriste, hvala što si zarobio moje srce za sebe. Učini me jakim u vjeri, postojanim u nadi i velikodušnim u ljubavi da Ti mogu ugoditi u svemu i donijeti Ti slavu i hvalu. Svaki dan me pripremaj za susret s Tobom. Amen!