Bog neće da propadnu maleni

Evanđelje dana za utorak, 12. prosinca 2023. godine: “Bog neće da propadnu maleni” (Matej 18, 12-14)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posreći li mu se te je nađe — zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.« (Matej 18, 12-14)

Evanđelje dana – komentar

Isus upozorava na preziranje jednoga od njegovih najmanjih, djece ili ma koga drugog tko pripada Kraljevstvu. Da bi istaknuo njihovu važnost, dodao je da su anđeli njihovi uvijek uz Boga i gledaju Njegovo lice. Anđeli ovdje vjerojatno znače anđele čuvare.

Ti su maleni također predmet Pastirove brižne službe. Čak i ako jedna od sto ovaca zaluta, On ostavlja onih devedeset i devet i traži izgubljenu dok je ne nađe. Pastirova radost zbog njezina nalaženja trebala bi nas naučiti da cijenimo i poštujemo njegove malene.

Oni su važni ne samo anđelima i Pastiru, nego također i Bogu Ocu. Njegova volja nije da propadne ijedan od njih. Ako su toliko važni da se njima bave anđeli, Gospodin Isus i Bog Otac, tada je jasno da ih  nikada ne smijemo prezirati ma koliko nam neprivlačni i jadni izgledali. (William MacDonald; prema Komentaru Novoga zavjeta)

Otac voli sve svoje malene. Ne želi da itko od njih propadne, da se izgubi, pa čak ni da bude u opasnosti. Stoga je spreman učiniti nešto ekstremno, poput pastira. Zato je Bog došao u Isusu, Emanuelu. Napustio je sigurnost neba da pronađe izgubljenu osobu, tebe i mene. Sada nas želi potaknuti da i mi u misiji s Njim tražimo i nalazimo Njegove izgubljene malene navješćujući im Radosnu vijest o spasenju.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Sveti Bože, svjestan sam i duboko zadivljen da si došao pronaći mene, jedno od tvoje izgubljene djece. Daj mi Tvoje srce i misli za one koji su izgubljeni. Molim Te, dovedi mi osobu koja potrebuje Tvoje spasenje te mi otvori oči da vidim tu osobu kada mi ju postaviš na put. Molim Te, daj mi hrabrosti i sigurnosti da djelujem na načine koji će tu izgubljenu osobu nježno dovesti k Tebi kući. U Isusovo ime, molim. Amen.

NAJNOVIJE!