Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš

Evanđelje dana za nedjelju, 20. veljače 2022. godine: Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš. (Luka 6, 27-38)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vama koji slušate velim: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj. I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.
Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine.
Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.
Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć’ se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostivi prema nezahvalnicima i prema opakima.
Budite milosrdni kao stoje Otac vaš milosrdan.
Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.« (Luka 6, 27-38)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin Isus svojim učenicima otkriva tajno oružje iz Božje oružarnice – oružje ljubavi. Međutim, kada govori o ljubavi, ne misli na ljudski osjećaj koji nazivamo tim imenom. Ovo je nadnaravna ljubav i mogu je upoznati i iskazivati samo oni u kojima boravi Duh Sveti. Svatko može voljeti svoje prijatelje, ali da bi se voljelo neprijatelje, potrebna je nadnaravna (agape) ljubav. “… dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi.”

Kada joj oduzmu gornju halju, ljubav nudi i donju. Nikada se ne oglušuje o pravu potrebu. Njezino je zlatno pravilo da s drugima postupa s istom dobrotom i obzirom kakve bi željela primiti. Nespašeni ljudi mogu ljubiti one koji njih ljube. Zato je Isus ponovio da trebamo ljubiti svoje neprijatelje, činiti dobro i pozajmljivati ne nadajući se ničemu natrag. Takvo je ponašanje karakteristično kršćansko i obilježava one koji su sinovi Svevišnjega.

Biti milosrdan znači oprostiti kada se možemo osvetiti. Otac je prema nama pokazao milosrđe time što nas nije kaznio kako zaslužujemo. On želi da drugima iskažemo milosrđe. Dvoje što ljubav ne čini – ona ne sudi i ne osuđuje. Isus je rekao: “Ne sudite pa nećete biti suđeni.” Naprotiv, trebamo opraštati i oprostit će nam se. Kako mi drugima opraštamo, tako će i Bog nama oprostiti.

Ljubav se očituje u davanju. Kršćansko je poslanje služba trošenja. Oni koji izobilno daju, bit će velikodušno nagrađeni. Nagrada će takvom čovjeku biti “mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna”. Sijemo li materijalna dobra, žanjemo duhovna blaga neprocjenjive vrijednosti. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala što si nam oprostio i nastavljaš opraštati sve grijehe. Tvoja milost je predivna! Pomozi nam da budemo kao Ti: uvijek voljni davati, ne očekujući ništa zauzvrat, i brzo oprostiti svaku uvredu. Svjesni smo da to ne možemo u vlastitoj snazi, jer naša stara narav bi se uvijek htjela osvetiti; zato molimo da nas Tvoj Duh vodi u tome. Amen!

NAJNOVIJE!