NaslovnicaEvanđelje danaBudite pripravni!

Budite pripravni!

Evanđelje dana za četvrtak, 31. kolovoza 2023. godine: Budite pripravni! (Matej 24, 42-51)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«
»Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.«
»No, rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.« (Matej 24, 42-51)

Evanđelje dana – komentar

U današnjem odlomku Isus potiče učenike da žive u stalnom iščekivanju njegova ponovnog dolaska. Potiče ih da stalno bdiju, jer On može doći u svakom trenutku.

Gospodin za tu budnost koristi sliku domaćina čija je kuća bila u trenutku nepažnje. Dolazak kradljivca bio je potpuno neočekivan. Kada bi domaćin znao u koji sat će kradljivac doći, ne bi dao da mu se prokopa kuća. Pouka je da je vrijeme Kristova dolaska neizvjesno, jer nitko ne zna dan ili sat kada će se pojaviti.

“Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.”

Vjerni i razboriti sluga je onaj koji je postavljen nad gospodarevom poslugom i koji daje hranu njegovim ljudima. Kada Gospodin dođe i nađe svojega slugu kako se doista skrbi za duhovnu dobrobit muškaraca i žena, velikodušno će ga nagraditi. Također, Gospodinov dolazak će razotkriti i kazniti lažne sluge – nevjernike.

Oni koji su upoznali Božju volju kakva je otkrivena u Pismu, imaju veliku odgovornost da je vrše. Mnogo im je dano; od njih će se mnogo iskati. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, vjerujemo u Tebe kao svog Spasitelja i želimo biti izvršitelji Tvojih riječi. Svakoga dana nas ispuni Duhom Svetim i vodi nas do onih koji još trebaju čuti Radosnu vijest i obratiti se. Pomozi da budemo sluge koje će čuti Tvoje Riječi: “Valjaš, slugo dobri i vjerni!” Amen!