Čovjek odmah ozdravi

Evanđelje dana za utorak, 12. ožujka 2024. godine: Čovjek odmah ozdravi. (Ivan 5, 1-3a.5-16)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika — slijepih, hromih, uzetih.
Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: »Želiš li ozdraviti?« Odgovori mu bolesnik: »Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.« Kaže mu Isus: »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!« Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.
Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: »Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!« On im odvrati: »Onaj koji me ozdravi reče mi: ‘Uzmi svoju postelju i hodi!’« Upitaše ga dakle: »Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi i hodi?’« No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: »Eto, ozdravio si! ‘Više ne griješi da te što gore ne snađe!« Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom. (Ivan 5, 1-3a.5-16)

Evanđelje dana – komentar

Došavši na svijet kao Židov i poslušan zakonima koje je Bog sačinio za Židove, Isus uzađe u Jeruzalem na blagdan. U Jeruzalemu se nalazilo kupalište Bethesda (“kuća milosti” ili “kuća milosrđa”). To se kupalište nalazilo kod Ovčjih vrata. Oko kupališta je bilo pet trijemova ili velikih otvorenih prostora u koje je moglo stati dosta ljudi. Očigledno je to bilo poznato mjesto gdje su se događala čudesna ozdravljenja. Oko kupališta je bilo mnogo bolesnika – neki su bili slijepi, neki hromi, a neki uzeti. Ti ljudi, koji su trpjeli posljedice grijeha u svojim tijelima, čekali su da se pokrene voda.

Evanđelje dana – komentar
Foto: freebibleimages.org

Jedan od ljudi koji su čekali uz kupalište bio je trideset i osam godina uzet. Sa sućuti i ispunjen ljubavlju, Isus mu reče: “Želiš li ozdraviti?” Odgovor bolesnika prilično je dirljiv. Godinama je ležao kraj bazena čekajući da uđe, ali svaki put kad bi se pokrenula voda nije bilo nikoga da mu pomogne. Svi bi ga pretekli. Isus mu reče da ustane, uzme svoju prostirku i hoda. Iz toga trebamo naučiti kako nam, kad se spasimo, nije rečeno da samo ustanemo, nego i hodamo. Gospodin nam daje ozdravljenje od pošasti grijeha, a zatim od nas očekuje da hodamo na način koji je njega dostojan.

To se čudo dogodilo na sabat, sedmi dan tjedna – našu subotu. Židovima je taj dan bilo zabranjeno raditi bilo kakav posao. Kad su Židovi vidjeli gdje čovjek nosi svoju postelju u subotu, izazivali su ga. No, ozdravljeni je čovjek dao veoma jednostavan odgovor: rekao je kako mu je Onaj koji ga je izliječio rekao neka uzme svoju postelju i hoda. Ozdravljeni nije znao tko ga je ozdravio. Nije ga mogao pokazati Židovima jer se Isus iskrao iz okupljenog mnoštva.

Nešto kasnije nađe Isus ozdravljenika u Hramu, gdje je nesumnjivo zahvaljivao Bogu za prekrasno čudo koje mu se dogodilo u životu. Gospodin ga je podsjetio na to da mu je ukazana velika naklonost i da zato ima veliku odgovornost. Povlastica uvijek donosi odgovornost. “Eto, ozdravio si! ‘Više ne griješi da te što gore ne snađe!” Izgledalo je jasno da je bolest tog čovjeka došla kao posljedica nekog grijeha u njegovom životu, no bolest koja čovjeka pogodi često nije u izravnoj vezi s grijehom koji je počinio.

“Više ne griješi” rekao mu je Isus. Bilo bi jadno kada bi on nastavio s istim onim grešnim životom koji je bio doveo do bolesti. (William MacDonald: “Komentar Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala što si došao na ovaj pokvaren svijet da nas spasiš od pošasti grijeha. Oslobodio si nas od ropstva grijehu i s Tvojim Duhom se možemo oduprijeti svakom zlu. Ipak, priznajemo da smo nesavršeni i da se spotaknemo o grijeh. Molimo Te da svakodnevno čistiš naša srca svojom predragocjenom krvlju. Amen!

NAJNOVIJE!