O da imate vjere!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za nedjelju, 2. listopada 2022. godine: O da imate vjere! (Luka 17, 5-10)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«
»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’« (Luka 17, 5-10)

Evanđelje dana – komentar

Mogli bismo uzeti stihove 17, 5-6 i 17, 7-10 kao ukore apostola. Traže više vjere, baš kao i mi. Kao odgovor, Isus ih prekori zbog nedostatka vjere, čak poput zrna gorušice, i sugerira da ne očekuju nagradu ili pohvalu za svoju službu. Možda, međutim, priča ima nešto više. Isusovi sljedbenici traže vjeru, ali što mi želimo? Neki bi mogli željeti da vjera donosi određenu vrstu sigurnosti, možda čak i superiornosti. Vjera, dakle, postaje postignuće. Neki traže mistično iskustvo, vjeru koja djeluje poput droge i pomaže nam prebroditi uobičajene životne izazove. Neki teže vjeri kao protuotrovu za borbu. Uz dovoljno vjere, govore nam tele-evanđelisti, možemo pobijediti sumnje, bolesti, čak i ekonomske poteškoće.

“Pravi Kristov sluga nema razloga za uznositost. Uobraženost se mora iz korijena iščupati i zamijeniti istinskim osjećajem bezvrijednosti. To je pouka koju nalazimo u pripovijesti o slugi. Taj sluga je orao ili napasao stoku čitav dan. Kad se vratio s polja poslije teškog cjelodnevnog rada, njegov mu gospodar ne kaže da sjedne večerati. Naprotiv, naredit će mu da pripaše pregaču i pripravi što će večerati. Tek kada to učini, sluge smije pojesti svoj objed. Gospodar mu ne zahvaljuje za to što je učinio. To se od sluge očekuje. Naposljetku, sluga pripada gospodaru i njegova prava dužnost je posluh.” (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

U tom svjetlu, vjera poput zrna gorušice i skromno učeništvo mogu biti upravo ono što nam treba. Božjom milošću, učeništvo ne zahtijeva nepokolebljivo samopouzdanje ili spektakularna postignuća. Isus ovdje postavlja zahtjeve svojim učenicima, ali ponekad učeništvo zahtijeva uobičajene i svakodnevne prakse vjernosti i služenja.

Nažalost, naša je kultura stekla ukus za spektakularnu duhovnost. Božjom milošću, češće je dovoljna vjera u zrnu gorušice i obično učeništvo.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Oče moj nebeski, oprosti mi za moje nedovoljne riječi hvale. Daj mi srce koje te želi častiti djelima i riječima. Sve što imam dar je od Tebe, i ono najvažnije, spasio si me od vječne propasti. Vjerujem da se brineš za moju vjeru, pa makar ona bila i kao zrno gorušice. Molim Te da rezultira poslušnošću i dobrim djelima za Tvoje kraljevstvo. Amen!