Dok ih blagoslivljaše, uznesen bi na nebo

Evanđelje dana za četvrtak, 26. svibnja 2022. godine: Dok ih blagoslivljaše, uznesen bi na nebo. (Luka 24, 46-53)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.«
Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga. (Luka 24, 46-53)

Evanđelje dana – komentar

Isus je učenicima objasnio da su njegova smrt i uskrsnuće bili ispunjenje riječi koje im je govorio. Nije li im rekao da se trebaju sva ispuniti sva starozavjetna proročanstva o njemu? Učenici su bili svjedoci uskrsnuća. Oni moraju biti glasnici te slavne poruke. Ali najprije moraju čekati Obećanje Oca, tj. dolazak Duha Svetoga na Pedesetnicu. Tada će se odjenuti u božansku silu kako bi svjedočili o uskrslom Kristu.

Kristovo se uzašašće zbilo četrdeset dana nakon njegova uskrsnuća. Izveo je svoje učenike sve do Betanije, na istočnoj strani Maslinske gore, podigao ruke i blagoslovio ih. Dok je to činio, bi uznesen na nebo.

Učenici mu se ničice poklone, a zatim s velikom radošću vrate u Jeruzalem. U sljedećih deset dana mnogo su vremena provodili u Hramu hvaleći i blagoslivljajući Boga. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, zahvalni smo što si poslao svoga Sina na ovaj grešan svijet. Vjerujemo u Njega kao svoga Spasitelja i Gospodina. On je jedini posrednik između nas grešnika i Tebe, Oče. Hvala što nikad nisi digao ruke od čovječanstva i što smo zaslugama Tvoga Sina danas članovi Tvoje obitelji. Pomozi nam da Ti vjerno služimo, amen!