NaslovnicaEvanđelje danaDom će se moj zvati Dom molitve za sve narode ... Imajte...

Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode … Imajte vjeru Božju

Evanđelje dana za petak, 2. lipnja 2023. godine: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode … Imajte vjeru Božju. (Marko 11, 11-25)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Uz klicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju.
Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje. Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ine bijaše vrijeme smokvama. Tada reče smokvi: »Nitko nikada više ne jeo s tebe!« Čuli su to njegovi učenici.
Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram. Učio ih je i govorio: »Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!«
Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom. A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.
Kad su ujutro prolazili mimo ione smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti pa će Isusu: »Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu.«
Isus im odvrati: »Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’ i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu! Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam! No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš ikoji je na nebesima otpusti vaše prijestupke.«

Evanđelje dana – komentar

Zašto je Isus prokleo smokvu? Smokve su bile čest i važan izvor hrane za Židove. Loše smokve ili trulo smokvino stablo povezivalo se sa zlim djelima i duhovnim propadanjem. Neplodna smokva simbolizirala je neposlušnost Božjeg naroda na Božju Riječ. Proroci su opisali klonulu smokvu kao simbol pustoši i nesreće zbog nevjernosti Bogu (vidi Joel 1, 7,12; Habakuk 3, 17 i Jeremija 8, 13). Povijest Izraela je jedna duga priprema za dolazak obećanog Mesije. Ali obećanje je neispunjeno u onima koji odbacuju Isusa kroz nevjeru. (Vidi također Isusovu usporedbu o neplodnoj smokvi u Luki 13, 6-9). Isusovo proklinjanje smokve je proročki postupak protiv nevjere onih koji su odbacili njegovu poruku.

Isusovo čišćenje hrama bilo je još jedno proročansko djelovanje. U ovom događaju vidimo Isusovo zapanjujuće i brzo djelovanje u čišćenju hrama od onih koji su ga koristili za iskorištavanje štovanja Boga. Mjenjači su iskoristili ljude i prisilili ih da plate višestruko više nego što je ispravno – i to u domu Božjem! Njihova pljačka siromaha nije bila samo grijeh za Boga, već i nepravedna prema njihovim bližnjima. Kao opravdanje za svoj odvažni postupak, Isus citira proroke Izaiju 56, 7 i Jeremiju 7, 11. Njegov čin osude ima za cilj pročistiti štovanje Božjeg naroda i disciplinirati njihove zablude.

Nakon ovog događaja Isus potiče svoje učenike da “imaju vjeru u Boga”. Oni se trebaju moliti s vjerom u iščekivanju, bez obzira koliko teška situacija bila. Izraz “pomicati planine” bio je uobičajeni židovski izraz za uklanjanje poteškoća. Ako se molimo s vjerom, Bog će nam dati sredstva da prevladamo poteškoće i prepreke. Ako želimo da Bog čuje naše molitve, moramo oprostiti onima koji su nam učinili nepravdu kao što je Bog oprostio nama.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, ojačaj moju vjeru i učini me plodnim i učinkovitim u služenju Tebi. Vodi me do onih koji su izgubljeni i trebaju Radosnu vijest. Neka se još mnogi spase od vječne kazne. Također, pomozi mi da nikoga ne mrzim i opraštam svakome onako kako Ti opraštaš meni. Amen!

Pretplati se
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare